Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Rekrutacja
Terminy rekrutacji 2023/24
 
 

Drugi nabór na rok akademicki 2023/2024 przebiegnie według poniższego harmonogramu:

 
od dnia 24 lipca 2023 r.  od godziny 10:00 do dnia 11 września 2023 r. do godziny 15:00 – Kandydaci mogą zarejestrować się w Systemie elektronicznej rejestracji na studia
 
od dnia 12 września 2023 r. do dnia 22 września 2023 – odbędą się egzaminy sprawdzające uzdolnienia artystyczne kandydatów;
 
od dnia 26 września 2023 r. do 28 września 2023 r. do godziny 15:00 – ostateczny termin złożenia dokumentów przez kandydatów;
 
W dniu 29 września 2023 r. o godzinie 12:00 posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w sprawie podsumowania wyników drugiej rekrutacji.
 
W dniu 29 września 2023 r. – ogłoszenie wyników drugiej rekrutacji.