Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Instrumentalny
Trzecia edycja „KONKURSU KAPRYSÓW AKADEMII SZTUKI W SZCZECINIE”
 
 
1. Konkurs odbędzie się 03.12.2022 r., o godz.16.00 w Sali 107 Niepodległości

2. W Konkursie mogą brać udział studenci Katedry Instrumentów smyczkowych Akademii Sztuki w Szczecinie.

3. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zgłoszenia dwóch kaprysów/etiud w ponumerowanej kolejności. Przykład:

               1. H. Wieniawski Kaprys skrzypcowy nr 4 op. 10
               2. N. Paganini Kaprys skrzypcowy nr 9 op. 16

4. O godzinie 16.15 zostanie ogłoszony numer wykonywanego kaprysu/etiudy. Każdy uczestnik wykonuje podany wylosowany kaprys zgodnie ze swoim zgłoszeniem.

5. Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione będą zwolnione z egzaminu technicznego

6. Ilość wyróżnień uzależniona jest od oceny Jury poszczególnych uczestników.

7. Laureaci i osoby z wyróżnieniami otrzymają dyplomy.

8. Ogłoszenie wyników odbędzie się w dzień konkursu po obradach Jury.

9. Występy będzie oceniało Jury złożone z nauczycieli akademickich, których studenci będą uczestniczyć w Konkursie.

10. W konkursie przewidziane są nagrody.

11. Oceny Jury są ostateczne i niepodważalne.

12. Zgłoszenia programów przyjmowane są do dnia 30.11.2022. na adres wojciech.kolaczyk@akademiasztuki.eu 

Zgłoszenia muszą zwierać zdanie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).