Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydawnictwo
Urban Visuality, Mobility, Information and Technology of Images
redakcja: Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz, Flavia Stara
redakcja
Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz, Flavia Stara

recenzja naukowa
dr hab. prof. UR Wojciech Walat

korekta jezykowa
Marlene de Wilde

identyfikacja wizualna
Anna Witkowska

projekt i skład
Natalia Janus-Malewska

Publikacja w języku angielskim

This is and open access publication. The work is distributed under the terms of a Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Licence (CC-BY-NC-ND). Details of this licence are available at: https://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/4.0/
 
 
 


This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Sklodowska-Curie grant agreement No 734602.

Wydawnictwo Akademii Sztuki w Szczecinie

Szczecin 2020
ISBN 978-83-955375-4-7
Monografia „Urban Visuality, Mobility, Information and Technology of Images" koncentruje się na współczesnych problemach środowiska architektoniczno-urbanistycznego z punktu widzenia psychologii i teorii środowiska społecznego. Autorzy kolejnych rozdziałów pochodzą z różnych krajów (Polska, Czechy, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy i Kenia) i wspólnie przedstawiają liczne dowody na potrzebę transkulturowej znajomości wizualnej w interakcjach symbolicznych w sferze miejskiej.
Zawarta w książce wielowymiarowa prezentacja urbanistycznego środowiska wizualnego i technologicznego jest z pewnością cenną publikacją naukową z zakresu nauk społecznych i kulturowych, inspirującą wrażliwość czytelników, na jakość rozwiązań wizualnych w przestrzeniach architektonicznych do pogłębionych badań współczesnej kultury wizualnej miasta.