Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Malarstwa
Wykłady Mistrzowskie: Krzysztof Bednarski
 
 
Symbole życia po śmierci
Wykład Krzysztofa Bednarskiego w ramach cyklu Wykłady Mistrzowskie*

Krzysztof Bednarski – rzeźbiarz, akcjoner, twórca instalacji i obiektów, plakacista. Mieszka i pracuje w Rzymie i Warszawie. Pracuje indywidualnie, nie jest związany na stałe z żadną grupą, uczelnią, instytucją ani galerią komercyjną. Jego prace znajdują się w kolekcjach najważniejszych muzeów polskich i zagranicznych oraz w licznych kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.
…………………
Cykl *Wykładów Mistrzowskich w TRAFO prowadzonych przez wybitne artystki i artystów, kuratorki i kuratorów wystaw, krytyczki i krytyków. Każdy z gości zaprezentuje w wykładzie fragment swojego bogatego dorobku twórczego. Podjęta figura mistrza jest daleka od „uczonej ignorancji” i rutyny. Podkreślone zostaje nieustanne poszukiwanie wiedzy i metod twórczych, rewizja i dystans wobec własnej filozofii życia oraz miejsca w świecie. Cykl jest realizowany w ramach współpracy TRAFO i Akademii Sztuki w Szczecinie.
 
Symbole życia po śmierci
Wykład Krzysztofa Bednarskiego w ramach cyklu Wykłady Mistrzowskie
 
17.11.2021, godz. 18.00
 
TRAFO Trafostacja Sztuki w Szczecinie
 
kuratorzy cyklu:
Stanisław Ruksza, Zbigniew Taszycki