Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Edukacji Muzycznej
Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgra Dominika Mielko
 
Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Dominika Mielko „Chorał protestancki – muzyczne dziedzictwo Marcina Lutra w wybranych kantatach barokowych” w ramach przewodu w dyscyplinie sztuk muzycznych
 
20 czerwca 2022 r. o godz. 9.30 w Akademii Sztuki w Szczecinie
 
(sala konferencyjna CPK nr108, Pałacu pod Globusem, pl. Orła Białego 2)
 
 
pliki do pobrania
20 czerwca 2022 r. o godz. 9.30 w Akademii Sztuki w Szczecinie (sala konferencyjna CPK nr108, Pałacu pod Globusem, pl. Orła Białego 2) odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Dominika Mielko „Chorał protestancki – muzyczne dziedzictwo Marcina Lutra w wybranych kantatach barokowych” w ramach przewodu w dyscyplinie sztuk muzycznych.

Promotor:
- prof. dr hab. Urszula Bobryk, UMCS w Lublinie
Recenzenci:
- prof. dr hab. Aleksandra Paszek-Trefon,  Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach
- prof. dr hab. Przemysław Pałka,  Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu

Praca doktorska udostępniona będzie w Mediatece Akademii Sztuki, Pl. Orła Białego 2.
Na stronie internetowej Akademii Sztuki w Szczecinie: https://www.akademiasztuki.eu/Product/przewody-w-toku-w-dyscyplinie-sztuki-muzyczne zamieszczone jest streszczenie rozprawy doktorskiej.