REKRUTACJA
zamknij
2019-06-04

Etapy Rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Etapy Rekrutacji na rok akademicki 2019/2020:

 

       1. 15.05.2019 - 10.06.2019 elektroniczna rekrutacja (przedłużenie)

  1.   Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej do 10.06.2019 roku.

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w Akademii Sztuki w Szczecinie w roku akademickim 2019/2020 odpowiada maksymalnej opłacie określonej rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tj. 150 PLN.

3.  Przesłanie kandydatom przez Komisje rekrutacyjne informacji o szczegółowym harmonogramie egzaminów wstępnych (egzaminy dla studiów I i II stopnia odbędą się w terminie od 17 do 28 czerwca 2019r. w siedzibie uczelni; bardziej szczegółowe informacje zostaną przekazane kandydatom po zamknięciu rekrutacji elektronicznej).

 

4. Przystąpienie do egzaminu wstępnego (kandydat przedstawia dowód osobisty oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej).

 

5. Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego.

 

6. Uzupełnienie danych w systemie elektronicznym (dane dot. matury oraz dyplomów – po egzaminach wstępnych).

 

7.  Wydruk podania (Kwestionariusz osobowy to podanie drukowane z konta rekrutacyjnego kandydata).

 

8.   Złożenie kompletu wymaganych dokumentów do Działu Spraw Studenckich Akademii Sztuki w Szczecinie (do 5 lipca 2019 roku). Liczy się data wpływu do uczelni.

 

Przypominamy - składanie kompletu dokumentów: od momentu ogłoszenia wyników egzaminów wstępnych do 05.07.2019 roku.