REKRUTACJA
zamknij
2018-12-13

Uchwała Senatu AS 77/2018 "Warunki, tryb, sposoby i terminy przeprowadzenia rekrutacji na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020 oraz warunków przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego uzdolnienia artystyczne na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020"

PLIKI DO POBRANIA