WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ / DLA WYKŁADOWCÓW
zamknij
DOFINANSOWANIA
PROJEKTY
GRANTY
KOMUNIKATY
SUKCESY
prof. dr hab. Bohdan Boguszewski
profesor zwyczajny
specjalizacja: dyrygent  
>
dr Helena Zubanovich
Katedra Wokalistyki
Wydziału Edukacji Muzycznej
Akademii Sztuki w Szczecinie
>
dr hab. Piotr Borkowski
Katedra Dyrygentury Chóralnej
>
dr Piotr Gryska

Katedra Dyrygentury Chóralnej

>
prof. dr hab. Dariusz Dyczewski
 
Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie
profesor w Katedrze Dyrygentury Chóralnej
Wydział Edukacji Muzycznej
>
prof. dr hab. Grażyna Flicińska-Panfil
 profesor zwyczajny

w Katedrze Wokalistyki

Wydziału Edukacji Muzycznej

Akademii Sztuki w Szczecinie

prof. dr hab. Czesław Grabowski
profesor zwyczajny w Katedrze Dyrygentury Chóralnej

Wydziału Edukacji Muzycznej

Akademii Sztuki w Szczecinie


specjalizacja: dyrygent, kompozytor
>
prof. dr hab. Ryszard Handke
profesor zwyczajny w Katedrze Dyrygentury Chóralnej
Wydziału Edukacji Muzycznej
Akademii Sztuki w Szczecinie
prof. dr hab. Eugeniusz Kus
profesor zwyczajny w Katedrze Dyrygentury Chóralnej

Wydziału Edukacji Muzycznej

Akademii Sztuki w Szczecinie

prof. dr hab. Piotr Kusiewicz
profesor zwyczajny w Katedrze Wokalistyki 
Wydziału Edukacji Muzycznej
Akademii Sztuki w Szczecinie
prof. dr hab. Wojciech Maciejowski
profesor zwyczajny w Katedrze Wokalistyki
Wydziału Edukacji Muzycznej
Akademii Sztuki w Szczecinie
dr hab. Magdalena Witczak
profesor nadzwyczajna
w Katedrze Wokalistyki
Wydziału Edukacji Muzycznej
Akademii Sztuki w Szczecinie
>
dr hab. Bogna Thomas-Miklas

Katedra Dyrygentury Chóralnej

Wydziału Edukacji Muzycznej

Akademii Sztuki w Szczecinie

dr hab. Agata Sapiecha

Katedra Dyrygentury Chóralnej

Wydziału Edukacji Muzycznej

Akademii Sztuki w Szczecinie

dr hab. Sylwia Burnicka-Kalischewska
profesor nadzwyczajna w Katedrze Wokalistyki
Wydziału Edukacji Muzycznej
Akademii Sztuki w Szczecinie
>
dr Anna Dąbrowska
Katedra Wokalistyki

Wydziału Edukacji Muzycznej

Akademii Sztuki w Szczecinie

dr Jędrzej Wijas

Katedra Dyrygentury Chóralnej

Wydziału Edukacji Muzycznej

Akademii Sztuki w Szczecinie

dr Małgorzata Wozaczyńska

Katedra Dyrygentury Chóralnej

Wydziału Edukacji Muzycznej

Akademii Sztuki w Szczecinie

Barbara Chomska
starszy wykładowca
w Katedrze Dyrygentury Chóralnej
Wydziału Edukacji Muzycznej
Paulina Dubojska

Katedra Wokalistyki

Wydziału Edukacji Muzycznej

Akademii Sztuki w Szczecinie

Urszula Fochtman
wykładowca w Katedrze Dyrygentury Chóralnej

Wydziału Edukacji Muzycznej

Akademii Sztuki w Szczecinie

 
Mirosław Kosiński

Katedra Wokalistyki

Wydziału Edukacji Muzycznej

Akademii Sztuki w Szczecinie

Tomasz Krzysica

Katedra Wokalistyki

Wydziału Edukacji Muzycznej

Akademii Sztuki w Szczecinie

Agnieszka Barańska

Katedra Wokalistyki

Wydziału Edukacji Muzycznej

Akademii Sztuki w Szczecinie

Bogumiła Kuźmińska-Lagun

Katedra Wokalistyki

Wydziału Edukacji Muzycznej

Akademii Sztuki w Szczecinie

Tomasz Licak

Katedra Dyrygentury Chóralnej

Wydziału Edukacji Muzycznej

Akademii Sztuki w Szczecinie

Marta Łagiewka-Niewiadomska

Katedra Dyrygentury Chóralnej

Wydziału Edukacji Muzycznej

Akademii Sztuki w Szczecinie

Andrzej Oryl

Katedra Dyrygentury Chóralnej

Wydziału Edukacji Muzycznej

Akademii Sztuki w Szczecinie

Katarzyna Rosiak

Katedra Wokalistyki

Wydziału Edukacji Muzycznej

Akademii Sztuki w Szczecinie

Grażyna Rzeuska

Katedra Dyrygentury Chóralnej

Wydziału Edukacji Muzycznej

Akademii Sztuki w Szczecinie

Katarzyna Schelenz

Katedra Dyrygentury Chóralnej

Wydziału Edukacji Muzycznej

Akademii Sztuki w Szczecinie

Jolanta Słoboda

Katedra Dyrygentury Chóralnej

Wydziału Edukacji Muzycznej

Akademii Sztuki w Szczecinie

Marcin Stoltman

Katedra Dyrygentury Chóralnej

Wydziału Edukacji Muzycznej

Akademii Sztuki w Szczecinie

dr hab. Katarzyna Dondalska
profesor nadzwyczajna
w Katedrze Wokalistyki

Wydziału Edukacji Muzycznej

Akademii Sztuki w Szczecinie

>
dr hab. Ewa Filipowicz-Kosińska

prof. nadzwyczajna Akademii Sztuki w Szczecinie,

prowadzi klasę śpiewu solowego na kierunku wokalistyka Wydziału Edukacji Muzycznej

Kierownik Katedry Wokalistyki Akademii Sztuki w Szczecinie

Specjalizacja: wokalistyka, śpiew solowy.

>
dr hab. Jaromir Gajewski
profesor nadzwyczajny w Katedrze Dyrygentury Chóralnej
Wydziału Edukacji Muzycznej
Akademii Sztuki w Szczecinie
 
 
>
dr hab. Barbara Halec
Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej
Akademii Sztuki w Szczecinie
profesor nadzwyczajna w Katedrze Dyrygentury Chóralnej
>
dr hab. Jacek Kraszewski
profesor nadzywczajny w Katedrze Dyrygentury Chóralnej
Wydziału Edukacji Muzycznej
Akademii Sztuki w Szczecinie
>
dr hab. Jarosław Lewków
profesor nadzwyczajny w Katedrze Dyrygentury Chóralnej
Wydziału Edukacji Muzycznej
Akademii Sztuki w Szczecinie
>
dr hab. Bogdan Narloch
profesor nadzwyczajny w Katedrze Muzyki Kościelnej
Wydziału Edukacji Muzycznej
Akademii Sztuki w Szczecinie
dr hab. Anna Tarnowska
profesor nadzwyczajny w Katedrze Dyrygentury Chóralnej
Wydziału Edukacji Muzycznej
Akademii Sztuki w Szczecinie
dr hab. Radosław Wilkiewicz
profesor nadzwyczajny w Katedrze Dyrygentury Chórlanej
Wydziału Edukacji Muzycznej
Akademii Sztuki w Szczecinie
dr Maria Behrendt
adiunkt na Wydziale Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie
 
>
dr Małgorzata Bornowska
adiunkt w Katedrze Dyrygentury Chóralnej
Wydziału Edukacji Muzycznej
Akademii Sztuki w Szczecinie
>
dr Artur Cieślak
adiunkt w Katedrze Dyrygentury Chóralnej
Wydziału Edukacji Muzycznej
Akademii Sztuki w Szczecinie
dr Agata Czekalińska
adiunkt w Katedrze Dyrygentury Chóralnej
Wydziału Edukacji Muzycznej
Akademii Sztuki w Sztuki w Szczecinie
dr Alicja Delecka-Bury
Prodziekan Wydziału Edukacji Muzycznej
Akademii Sztuki w Szczecinie
>
dr hab. Sylwia Fabiańczyk-Makuch

profesor nadzwyczajny w Katedrze Dyrygentury Chóralnej na Wydziale Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie
specjalizacja: dyrygentura, emisja głosu, prowadzenie zespołów wokalnych, czytanie partytur

>
dr Piotr Gryska
adiunkt w Katedrze Dyrygentury Chóralnej
Wydziału Edukacji Muzycznej
Akademii Sztuki w Szczecinie
dr Natalia Kałucka
adiunkt w Katedrze Dyrygentury Chóralnej
Wydziału Edukacji Muzycznej
Akademii Sztuki w Szczecinie
dr Piotr Klimek
adiunkt w Katedrze Dyrygentury Chóralnej
Wydziału Edukacji Muzycznej
Akademii Sztuki w Szczecinie
dr Małgorzata Kowalik
adiunkt w Katedrze Dyrygentury Chóralnej
Wydziału Edukacji Muzycznej
Akademii Sztuki w Szczecinie
dr Tadeusz Mazurek
adiunkt w Katedrze Dyrygentury Chóralnej
Wydziału Edukacji Muzycznej
Akademii Sztuki w Szczecinie
dr Sylwia Seul-Michałowska
adiunkt w Katedrze Dyrygentury Chóralnej
Wydziału Edukacji Muzycznej
Akademii Sztuki w Szczecinie
>
dr hab. Joanna Tylkowska-Drożdż 
profesor nadzwyczajny w Katedrze Wokalistyki
Wydziału Edukacji Muzycznej
Akademii Sztuki w Szczecinie
dr Paweł Wolski
adiunkt w Katedrze Wokalistyki
Wydziału Edukacji Muzycznej
Akademii Sztuki w Szczecinie
dr Zbigniew Woźniak
Katedra Muzyki Kościelnej
Wydziału Edukacji Muzycznej
Akademii Sztuki w Szczecinie
Jolanta Szczepaniak-Przybylińska

Katedra Dyrygentury Chóralnej

Wydziału Edukacji Muzycznej

Akademii Sztuki w Szczecinie

Anna Wasilewska

Katedra Dyrygentury Chóralnej

Wydziału Edukacji Muzycznej

Akademii Sztuki w Szczecinie

Iwona Wierzbicka

Katedra Dyrygentury Chóralnej

Wydziału Edukacji Muzycznej

Akademii Sztuki w Szczecinie

Grażyna Wieteska

Katedra Dyrygentury Chóralnej

Wydziału Edukacji Muzycznej

Akademii Sztuki w Szczecinie

Małgorzata Bortnik
wykładowca w Katedrze Dyrygentury Chóralnej
Wydziału Edukacji Muzycznej
Akademii Sztuki w Szczecinie
Krzysztof Figiel
asystent w Katedrze Wokalistyki
Wydziału Edukacji Muzycznej
Akademii Sztuki w Szczecinie
Julia Figiel
asystent w Katedrze Wokalistyki
Wydziału Edukacji Muzycznej
Akademii Sztuki w Szczecinie
Joanna Gajda
asystent w Katedrze Dyrygentury Chóralnej
Wydziału Edukacji Muzycznej
Akademii Sztuki w Szczecinie
Marta Gargała
asystent w Katedrze Dyrygentury Chóralnej
Wydziału Edukacji Muzycznej
Akademii Sztuki w Szczecinie
Elżbieta Grzesiuk
starszy wykładowca w Katedrze Dyrygentury Chóralnej
Wydziału Edukacji Muzycznej
Akademii Sztuki w Szczecienie
specjalizacja: język angielski
Artemida Ikonomu-Cichocka
asystent w Katedrze Wokalistyki
Wydziału Edukacji Muzycznej
Akademii Sztuki w Szczecinie
 
Maria Janowska
starszy wykładowca w Katedrze Dyrygentury Chóralnej
Wydziału Edukacji Muzycznej
Akademii Sztuki w Szczecinie
Anna Kirschke-Valcarcel
starszy wykładowca w Katedrze Muzyki Kościelnej
Wydziału Edukacji Muzycznej
Akademii Sztuki w Szczecinie
Iwona Lewandowska
starszy wykładowca w Katedrze Dyrygentury Chóralnej
Wydziału Edukacji Muzycznej
Akademii Sztuki w Szczecinie
specjalizacja: język niemiecki
Marta Podolska
wykładowca w Katerdze Dyrygentury Chóralnej
Wydziału Edukacji Muzycznej
Akademii Sztuki w Szczecinie
Łukasz Popiałkiewicz
asystent w Katedrze Muzyki Kościelnej
Wydziału Edukacji Muzycznej
Akademii Sztuki w Szczecinie
Judyta Prokurat
starszy wykładowca w Katedrze Dyrygentury Chóralnej
Wydziału Edukacji Muzycznej
Akademii Sztuki w Szczecinie
Agnieszka Stanisławska
wykładowca w katedrze Dyrygentury Chóralnej
Wydziału Edukacji Muzycznej
Akademii Sztuki w Szczecinie
Karolina Stańczyk
wykładowca w Katedrze Dyrygentury Chóralnej
Wydziału Edukacji Muzycznej
Akademii Sztuki w Szczecinie
Małgorzata Wielgolińska
starszy wykładowca w Katedrze Dyrygentury Chóralnej
Wydziału Edukacji Muzycznej
Akademii Sztuki w Szczecinie
Halina Zaborowska

Katedra Wokalistyki

Wydziału Edukacji Muzycznej

Akademii Sztuki w Szczecinie

KONTAKT
AKADEMIA SZTUKI W SZCZECINIE
WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ
DZIAŁ SPRAW STUDENCKICH / REKRUTACJA
MEDIATEKA
CENTRUM PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH
SAMORZĄD STUDENCKI
DZIAŁ NAUKI
BIURO KARIER
BIURO PROMOCJI