WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ
zamknij
2018-10-28

Czajkowski - koncert rocznicowy i promocja książki prof. Sylwii Burnickiej – Kalischewskiej

Dokładnie w 125 rocznicę śmierci jednego z najwybitniejeszych kompozytorów romantycznych Piotra Czajkowskiego, 25 października br., w Sali Kameralnej Pałacu pod Globusem w Szczecinie odbył się niezwykły koncert poświęcony pamięci tego artysty.

 Była to jednocześnie promocja najnowszej monografii, sfinansowanej ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie, zatytułowanej „Intonacja mowy rosyjskiej a intonacja muzyczna w operze Piotra Czajkowskiego Dama Pikowa w ujęciu psycholingwistycznym” autorstwa prof. Sylwii Burnickiej – Kalischewskiej, wydanej nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek.

W programie koncertu znalazły się najpiękniejsze romanse Piotra Czajkowskiego zaprezentowane przez prof. Sylwię Burnicką – Kalischewską – sopran i Aleksandrę Wojtachnię – mezzosopran, przy akompaniamencie fortepianowym Michała Landowskiego. Emocjonalne interpretacje porwały wypełniającą do ostatniego miejsca sali publiczność, która z zainteresowaniem wysłuchała także prelekcji dotyczącej najważniejszych faktów z życia Piotra Czajkowskiego, jego podejścia do materii komponowania oraz związku pomiędzy istniejącymi schematami modeli intonacyjnych w języku rosyjskim a niektórymi fragmentami dzieła Piotra Czajkowskiego „Dama Pikowa”.

W swojej interdyscyplinarnej monografii autorka wyjaśnia znaczenie pojęć zawartych w tytule książki, przytacza nie tylko opinie uznanych autorytetów lingwistycznych dotyczących recepcji mowy obcojęzycznej, procesu rozumienia ze słuchu języka obcego, predyspozycji słuchowo-artykulacyjnych, ale opisuje pierwsze próby zapisu nutowego intonacji rosyjskiej, a także sama eksperymentuje w tym kontekście. Analizuje ponadto operę będącą źródłem wielu przykładów intonacji mowy rosyjskiej w kwestiach bohaterów, jej genezę, treść, budowę, rozbieżności dramaturgiczne libretta braci Czajkowskich i osnowy literackiej Puszkina, wskazując na podstawie analizy tkanki psychologicznej bohaterów na korelację pomiędzy modelami intonacyjnymi języka rosyjskiego a wieloma śpiewanymi fragmentami opery „Dama Pikowa”. Autorka zwraca uwagę, że kompozytor, starając się jak najwierniej oddać przeżycia bohaterów, starał się naśladować kontur intonacyjny mowy rosyjskiej, antycypując tym samym sklasyfikowane dopiero w drugiej połowie XX wieku dla celów nauczania języka rosyjskiego konstrukcje intonacyjne mowy rosyjskiej.

Wspomniane ciekawostki autorka zręcznie wplatała w koncert, którego druga część poświęcona była w całości ariom i duetom z „Damy Pikowej”. Wyjątek stanowiła jednynie aria Jolanty z opery o tym samym tytule. Prof. Sylwia Burnicka – Kalischewska oraz Aleksandra Wojtachnia zaprezentowały także scenę Lizy i Hrabiny z „Damy Pikowej”, wyjątkowo wyraźnie ilustrującą nutowy zapis dialogu językowego w języku rosyjskim. Każde wykonanie słuchacze nagradzali gromkimi brawami. Nie zabrakło zaproszenia na lampkę szampana i chwilę dyskusji z artystami wieczoru oraz autorką książki, co rozgrzani koncertowymi wrażeniami goście przyjęli z aprobatą.