WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ
zamknij
2017-02-13

dr Alicja Delecka-Bury

prodziekan Wydziału Edukacji Muzycznej

Akademii Sztuki w Szczecinie

Specjalizacja: edukacja muzyczna w szkolnictwie powszechnym, muzycznym i pozaformalnym, kształcenie nauczycieli, animacja kultury.

 

(ur. 08.04.1970, Więcbork)

 

Wykształcenie:

• doktorat – nauki społeczne, pedagogika US (2012).

• magister sztuki - edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, AM w Poznaniu (2007).

• magister pedagogiki wczesnoszkolnej, US (1996),

• muzyk instrumentalista (fortepian), PSM II st. w Szczecinie (1991)

 

Najważniejsze publikacje: autorka monografii Źródła sukcesu pedagogicznego animatorów kultury muzycznej. Studium przypadków, Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 2015; autorka artykułów m.in.: Is it really just an art? Personal value from group singing according to amateur choristers [w:] M. Suświłło, A. Grabowski (ed), Creative expression and the 21st century education, Wyd. UWM, Olsztyn 2015; Nauczyciel – Wychowawca – Edukator – Animator Kultury [w:] Wybrane zagadnienia z teorii i metodyki wczesnej edukacji muzycznej w przedszkolu i klasach początkowych szkoły podstawowej, M. Kołodziejski, B. Pazur (red.), Wyd. Muz. Polihymnia, Lublin 2015; redaktor naukowy dwóch monografii: Współczesne wyzwania szkolnictwa muzycznego. Kim jest nauczyciel szkoły muzycznej?, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2015; Współczesne wyzwania szkolnictwa muzycznego. Specyfika kształcenia małego dziecka, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016.

 

Zajmowane stanowiska służbowe:

• wykładowca AM w Poznaniu, Filia w Szczecinie (2007-2010);

• adiunkt Wydział Edukacji Muzycznej Akademia Sztuki w Szczecinie (2012-     );

• prodziekan Wydziału Edukacji Muzycznej AS w Szczecinie (2016-     )

 

Członkini Stowarzyszenia Nauczycieli Muzyki, kierownik muzyczny i dyrygent żeńskiego chóru Echo Fatimy przy Sanktuarium Fatimskim w Szczecinie (od 2007)