WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ
zamknij
2018-01-16

dr hab. Barbara Halec, prof. nadzw.

Barbara Halec, doktor habilitowany sztuki muzycznej. Stopień ten, w dyscyplinie dyrygentura, uzyskała w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Od 2010 była prodziekanem, a obecnie jest dziekanem Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie. Od 2003 zatrudniona w szczecińskiej filii Akademii Muzycznej w Poznaniu, gdzie obok dyrygowania prowadziła zespoły wokalne oraz Chór Wydziałowy, z którym przygotowywała i niejednokrotnie wykonywała wielkie formy oratoryjno – kantatowe. Od 2010 jest także dyrygentem Chóru Kameralnego Akademii Sztuki, z którym wielokrotnie koncertowała w kraju i za granicą. Brała udział w festiwalach i konkursach chóralnych  zdobywając wyróżnienia i nagrody. Współpracowała z chórem Opery na Zamku, zespołem Camerata Nova, chórami szczecińskimi oraz zespołami z Niemiec i Danii. Członek jury festiwali i przeglądów chóralnych. Odznaczona odznaką honorową: Zasłużony dla Kultury Polskiej, oraz Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.