WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ
zamknij
2016-01-26

Kierunki studiów

KIERUNEK: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,

studia I stopnia 

specjalność: edukacja muzyczna

specjalizacje:
- muzyka kościelna
- dyrygentura chóralna
- prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej z wokalistyka jazzową

studia II stopnia

specjalności:

-edukacja muzyczna,

-dyrygentura chóralna

            specjalizacja: dyrygentura orkiestr dętych

-muzyka kościelna


KIERUNEK: wokalistyka,

studia I i II stopnia

specjalność:  śpiew solowy