WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ
zamknij
2019-06-18

Kultura muzyczna w Szczecinie 1884-2014” pod redakcją naukową dr Marii Behrendt i dr hab. Sylwii Burnickiej-Kalischewskiej – wydawnicza nowość Akademii Sztuki

 Nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek i sfinansowana ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie ukazała się właśnie długo wyczekiwana monografia „Kultura muzyczna w Szczecinie 1884-2014” pod redakcją naukową dr Marii Behrendt i dr hab. Sylwii Burnickiej-Kalischewskiej. Stanowi ona wybór materiału prezentowanego podczas Konferencji Naukowej pod tym samym tytułem, zorganizowanej przez Zakład Kompozycji i Teorii Muzyki oraz Wydział Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie przy współudziale Szczecińskiej Filharmonii i Książnicy Pomorskiej w listopadzie 2016 roku.

Ramy czasowe monografii 1884-2014 wyznaczają najistotniejszy wycinek historii Szczecina w odniesieniu do wydarzeń muzycznych. Rok 1884 to powstanie Domu Koncertowego (Konzerthausu), a rok 2014 to moment inauguracji nowej Szczecińskiej Filharmonii, wybudowanej dokładnie w miejscu, gdzie stał do końca II wojny stary Konzerthaus. Obie daty sugerują konieczność spięcia w jedną całość i niemieckich i polskich wysiłków w budowaniu kultury muzycznej Szczecina na przestrzeni 130 lat.

Licząca 296 stron pozycja wydawnicza podzielona jest na dwie części, z których pierwsza rozpoczyna się od roku 1884 i przedstawia w sześciu referatach elementy szczecińskiej kultury do zakończenia II wojny światowej w 1945 r. Część druga natomiast obejmuje okres powojenny, otwiera zupełnie czystą kartę w kwestii kultury Szczecina aż do momentu powstania nowej Szczecińskiej Filharmonii w 2014 roku, co zawarło się w kolejnych siedmiu referatach. Życie muzyczne Szczecina właśnie w okresie 1884-1945 z perspektywy działalności Domu Koncertowego (Konzerthausu) z uwzględnieniem roli wojskowych orkiestr przedstawili w zarysie dr Maria Behrendt oraz mgr Paweł Behrendt. Znaczenie Szczecina w życiowym zwrocie i światowej karierze tenora bohaterskiego Giulio Perottiego, całkowicie po śmierci zapomnianego, opisała dr hab. Sylwia Burnicka – Kalischewska. W nawiązaniu do tradycji wystawiania w Szczecinie dzieł Ryszarda Wagnera dr Friederike Meinel opowiedziała o nieporozumieniach związanych z ich nieprawidłową interpretacją oraz o ich związku z belcantem. Dr hab. Lutz Winkler zrelacjonował kluczową rolę szczecińskich artystów w procesie reaktywacji operowego życia w Greifswaldzie, a prof. dr hab. Jochen Modeß przybliżył Szczeciński Tydzień Bachowski w roku 1943. Budownictwo instrumentów muzycznych w Szczecinie w pierwszym z omawianych periodów 1884-1945 zrelacjonował mgr Damian Garecki. Znaczenie amatorskiej działalności artystycznej w okresie powojennym stanowiło przedmiot badań dra hab. Bogdana Matławskiego, podczas, gdy dr hab. Ewa Filipowicz-Kosińska zdecydowała się pokazać „Potulicką”, czyli ówczesną scenę operową Szczecina, przez pryzmat wspomnień znakomitej i zasłużonej wieloletniej solistki Ireny Brodzińskiej. Repertuar Moniuszkowski w Operze na Zamku zanalizował dr Paweł Wolski, co w świetle 200 rocznicy urodzin kompozytora nabiera szczególnego znaczenia. Paweł Osuchowski zrelacjonował rozmach działalności Fundacji Akademia Muzyki Dawnej, prof. dr hab. Bogusław Rottermund zaś życie muzyczne w Szczecinie u progu XXI wieku. Pośród wykładów znalazła się interesująca relacja dotyczącą działalności Stowarzyszenia „Pro Musica Sacra” na rzecz rozwoju muzyki kościelnej dra Łukasza Popiałkiewicza. Całość zamyka spojrzenie na Filharmonię Szczecińską oczami architekta, które przedstawił Jarosław Bondar.

Celem konferencji i publikacji było zaakcentowanie wieloaspektowości zagadnienia kultury muzycznej w Szczecinie w latach 1884-2014 oraz wskazanie kierunku ewentualnych dalszych badań w tej, jakże ciekawej, dziedzinie.

W związku z udziałem w Konferencji Naukowej „Kultura muzyczna w Szczecinie 1884-2014” wykładowców z polskich i niemieckich ośrodków naukowych, monografia ukazała się w dwóch tomach, w polskiej i niemieckiej wersji językowej (tytuł niemiecki: „Die Musikkultur in Stettin 1884-2014”).