WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ
zamknij
2017-03-23

Letnia Akademia Wokalno-Aktorska

LAWA   K U L I C E 2 0 1 9

 

Akademia Sztuki w Szczecinie zaprasza po raz kolejny do udziału w Letniej Akademii Wokalno-Aktorskiej. LAWA to ogólnopolskie mistrzowskie kursy wokalne, kurs aktorski i ruchu scenicznego, a dla osób mniej zaawansowanych - kurs klasycznej techniki wokalnej. Uczestnicy śpiewający, będą mieli możliwość zdobycia umiejętności niezbędnych do występów scenicznych, a osoby rozpoczynające przygodę ze śpiewem - sprawdzenie możliwości swojego głosu, ukierunkowanie. 

 

TERMIN 

 

W tym roku odbywać się będzie w terminie 22.06 - 27.06.2019 r.

Przyjazd dla uczestników możliwy 21.06 wieczorem (dodatkowa opłata w wysokości 40 zł.)

 
 

CELEM KURSU JEST: 

 

- wspieranie edukacji utalentowanej wokalnie i aktorsko młodzieży, a także pomoc w samokształceniu i rozwijaniu młodych talentów, 

- współpraca międzyuczelniana i międzyszkolna 

- prezentacja kierunku wokalistyka, działającego w Akademii Sztuki w Szczecinie 

- edukacja społeczna - umuzykalnianie społeczeństwa z mniejszych miejscowości. 

 

GDZIE 

 

LAWA odbędzie się w Zespole Dworsko - Parkowym w Kulicach, położonym w bliskim sąsiedztwie Nowogardu, w przeszłości należącym do rodziny Bismarcków. Obecnie jest to Ośrodek Konferencyjno - Edukacyjny Uniwersytetu Szczecińskiego oraz miejsce spotkań społeczności akademickiej z mieszkańcami regionu. Ogromny park i spokojne otoczenie daje możliwości pracy ale także wypoczynku. Ośrodek ma bardzo dobre zaplecze noclegowe i gastronomiczne. Obiektem zarządza Stowarzyszenie Akademia Kulice. 

 

OPŁATY 

 

Opłata za kurs dla uczestnika aktywnego to: 850 zł 

Gwarantujemy: noclegi (5) / pełne wyżywienie / pracę z profesorami / pianistami-akompaniatorami. 

Indywidualne zajęcia w zakresie śpiewu solowego lub indywidualne zajęcia techniki wokalnej (dla mniej zaawansowanych), indywidualne i grupowe zajęcia z gry aktorskiej i ruchu scenicznego, możliwość udziału w koncertach wieńczących kurs, wieczorne wykłady, rozmowy i dyskusje, miłą atmosferę.

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W LETNIEJ AKADEMII WOKALNO-AKTORSKIEJ

 

DLA KOGO

* Letnia Akademia Wokalno-Aktorska LAWA, jest imprezą cykliczną organizowaną przez Katedrę Wokalistyki Akademii Sztuki w Szczecinie.

* LAWA to forma wokalnych kursów mistrzowskich, kursu ruchu scenicznego i aktorskiego, a dla osób mniej zaawansowanych kursu klasycznej techniki wokalnej.

* Mogą w niej uczestniczyć uczniowie szkół muzycznych II stopnia od 14 lat (specjalność śpiew solowy), studenci i absolwenci wydziałów wokalnych i wokalno - aktorskich polskich i zagranicznych uczelni muzycznych w wieku od 18 lat, oraz wszystkie osoby chcące sprawdzić i rozwijać swoje możliwości głosowe.

* Dla młodzieży z pobliskich okolic Kulic, interesującej się śpiewem klasycznym, istnieje także możliwość uczestnictwa biernego.

* Uczniowie w wieku od 14 - 18 lat, mogą zgłosić swoją obecność tylko z wystawioną zgodą opiekuna prawnego, informującą, że biorą odpowiedzialność za pobyt dziecka w Letniej Akademii Wokalno-Aktorskiej.

* Istnieje możliwość przyjazdu na warsztaty z osobą towarzyszącą, która ponosi koszty noclegów i wyżywienia (patrz opłaty)

 

 

REJESTRACJA I OPŁATY

* Liczba uczestników kursu jest ograniczona.

* Rejestracja kandydatów odbywa się wg kolejności napływających zgłoszeń. (formularz zgłoszeniowy – załącznik 1) oraz uiszczeniu opłaty rejestracyjnej w wysokości 100 zł., dokonanej przelewem bankowym na konto:

74 2030 0045 1110 0000 0416 7930

Fundacja Akademii Sztuki Academia Nova

Pl. Orła Białego 2

70-562 Szczecin

z dopiskiem: LAWA + imię i nazwisko uczestnika

* W przypadku braku wolnych miejsc organizator wpisuje kandydata na listę rezerwową, o czym kandydat zostanie powiadomiony. Wyłącznie w przypadku niemożliwości udziału w LAWA z powodu braku wolnych miejsc, opłata rejestracyjna zostanie kandydatowi zwrócona.

* Kurs LAWA rozpoczyna się 22.06.2019, natomiast pokoje dla uczestników mogą być dostępne od wieczora 21.06 (dopłata 40 zł, informację zgłosić do organizatora)

* Opłata za cały kurs wynosi 850 zł. Kandydat ma zapewnione noclegi, wyżywienie i pracę z pedagogami i akompaniatorami.

* Opłatę można uiścić jednorazowo 850 zł, lub w dwóch ratach: 100 zł opłata rejestracyjna + 750 zł opłata za kurs. Druga rata (potwierdzenie udziału w kursie) musi być wpłacona przez kandydata do dnia 3.06.2019 r.

* Osoby towarzyszące muszą wnieść opłatę w wysokości 650 zł. również do dnia 3.06.2019 r. na konto Fundacji Academia Nova z dopiskiem „LAWA osoba towarzysząca”.

* Zwrot kosztów opłaty za kurs jest możliwy w wyjątkowych sytuacjach, wyłącznie wtedy, gdy pisemna rezygnacja wpłynie do Organizatora w terminie do 7 dni roboczych (pn. pt.) przed rozpoczęciem kursu (liczy się data stempla pocztowego lub data wpływu rezygnacji).

Adres korespondencyjny:

Ewa Filipowicz-Kosińska

Akademia Sztuki w Szczecinie

ul. Niepodległości 40

70-560 Szczecin

 

ZAJĘCIA

* Uczestnicy w wieku od 18 lat, codziennie mają możliwość udziału (minimum 45 min.) w indywidualnej lekcji śpiewu solowego.

* Uczestnicy w wieku do 18 lat codziennie mają możliwość udziału (minimum 30 min.) w indywidualnej lekcji techniki wokalnej, w zależności od stopnia zaawansowania.

* Praca z pianistą - akompaniatorem w zależności od potrzeb.

* Codziennie zajęcia z ruchu scenicznego i aktorstwa.

* Udział w wykładach i panelach dyskusyjnych na tematy związane z wybranym kierunkiem rozwoju, prowadzonych przez pedagogów LAWA podczas Spotkań Wymiany Wiedzy i Doświadczeń Sceniczno – Artystycznych.

* Udział w koncertach organizowanych podczas warsztatów (tylko wyznaczonych przez pedagoga uczestników LAWA.)

* Każdy uczestnik po ukończeniu kursów otrzyma dyplom ukończenia LAWA.

 

PEDAGODZY

* Prof. zw.  dr hab. Henryka Januszewska /Dyrektor Instytutu Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach/ śpiew solowy, technika wokalna

* Dr hab. Ewa Filipowicz-Kosińska, prof. Akademii Sztuki, dyrektor LAWA / śpiew solowy, technika wokalna

* Dr hab. Jacek Ścibor, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego / ruch sceniczny, plastyka ruchu, emisja głosu, aktorstwo

* Dr Helena Zubanovich / solistka Bayerische Staatsopera w Monachium/ Akademia Sztuki w Szczecinie / śpiew solowy, technika wokalna

* Mgr Rafał Kowalczyk - akompaniament Opera na Zamku w Szczecinie/ Akademia Sztuki w Szczecinie

* Michał Landowski – akompaniament / Akademia Sztuki w Szczecinie

 

 

 

CO PRZYGOTOWAĆ

* Uczestnicy w wieku od 18 lat co najmniej trzy utwory wokalne.

* Uczestnicy mniej zaawansowani, uczniowie średnich szkół muzycznych co najmniej dwa utwory wokalne.

* Ponieważ jeden z koncertów będzie odbywać się w kościele, mile widziany co najmniej jeden utwór sakralny

* Każdy uczestnik musi posiadać nuty przygotowanych utworów do pracy, również dla pianisty.

* Wygodny strój sportowy, miękkie obuwie zmienne do zajęć aktorskich.

* Kostium do występu w koncercie.

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

* Podczas pobytu na LAWA zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego. ( załącznik Regulamin LAWA).

* Przestrzegać wszelkich przepisów porządkowych i BHP obowiązujących na terenie Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Kulicach.

 

INNE

* Koszt dojazdu ponosi uczestnik kursu

* Zgłoszenia i pytania kandydatów przyjmowane są pod adresem: ewa.filipowicz-kosinska@akademiasztuki.eu

 

DOJAZD

Zespół Dworsko-Parkowy usytuowany jest we wsi Kulice, na terenie gminy Nowogard, w odległości ok. 5 od centrum miasta i ok. 70 km od Szczecina

 

ULGI

Dla studentów Akademii Sztuki istnieje możliwość dofinansowania warsztatów, po rozpatrzeniu podania skierowanego do dziekana WEM.