WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ
zamknij
2017-01-18

O Wydziale

Wydział Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie powstał w 2010 r. na mocy ustawy z dn. 29 IV 2010 r. w wyniku połączenia Wydziału Edukacji Muzycznej szczecińskiej filii Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu oraz Katedry Edukacji Artystycznej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

Studia o profilu ogólnoakademickim w systemie stacjonarnym na kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz Wokalistyka są prowadzone w systemie II stopniowym.

Studenci kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, na studiach I stopnia mogą dodatkowo rozwijać swoje zainteresowania aplikując na specjalizacje:

 • muzyka kościelna,
 • dyrygentura chóralna,
 • śpiew/ instrument jazzow(a)/y. 

Na studiach II stopnia zaś na specjalności:

 • dyrygentura chóralna,
 • dyrygentura orkiestr dętych,
 • muzyka kościelna.

 

Studia pierwszego stopnia przygotowują do:

 • prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie szkolnej edukacji muzycznej,
 • prowadzenia zajęć umuzykalniających w przedszkolach,
 • prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych w szkolnictwie muzycznym I st. i amatorskim ruchu muzycznym, działalności muzycznej w instytucjach kultury i w kościele katolickim oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie.

Studia drugiego stopnia przygotowują do:

 • prowadzenia zawodowych, amatorskich i szkolnych zespołów wokalnych, wokalno-instrumentalnych i instrumentalnych,
 • prowadzenia orkiestr dętych,
 • działalności naukowej i dydaktycznej w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli prowadzących kierunek edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej,
 • prowadzenia teoretycznych zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym I i II stopnia oraz lekcji muzyki w szkolnictwie ogólnokształcącym,
 • działalności w instytucjach kultury i w mediach, animacji życia muzycznego w różnych środowiskach muzycznych.

Na Wydziale Edukacji Muzycznej prowadzone są również studia podyplomowe:

 • Rytmika i kształcenie słuchu w szkolnictwie muzycznym I stopnia
 • Kształcenie słuchu, Audycje muzyczne, Literatura muzyczna i Zasady muzyki z elementami edycji nut w szkolnictwie muzycznym I stopnia

 

Misją Wydziału Edukacji Muzycznej jest realizacja poniższych priorytetów:

 • Kształcąc artystów, muzyków, nauczycieli, animatorów życia kulturalnego pragnie przekształcić miasto w dynamiczny i nowoczesny ośrodek kultury;
 • Otwierając nowe kierunki, odpowiadać na zapotrzebowanie środowiska, a tym samym zapobiegać procesowi odpływu młodych, utalentowanych ludzi do innych ośrodków w kraju i za granicą;
 • Dbać o najwyższy poziom artystyczny i naukowy zatrudnionych wykładowców, jako że osobisty kontakt z wybitnymi specjalistami stanowi źródło doskonalenia i inspiracji dla studenta:
 • Realizować artystyczne i naukowe projekty ogólnopolskie, a także we współpracy ze znaczącymi ośrodkami na świecie;
 • Ubiegać się o miano znaczącej Jednostki na mapie polskich uczelni artystycznych;
 • Integrować działania na rzecz miasta i regionu;
Zapewniać najwyższy poziom i warunki kształcenia, wysokie uznanie Jednostki wśród ekspertów z kraju i za granicą, a tym samym zachęcać utalentowaną młodzież do podjęcia nauki z regionu, euroregionu, kraju i świata.