WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ
zamknij
2016-03-18

prof. dr hab. Bohdan Boguszewski

specjalizacja: dyrygent  

Dyrygował niemalże we wszystkich krajach Europy oraz w Stanach Zjednoczonych.  Z Orkiestrą Academia nagrał sześć płyt kompaktowych. Prowadził koncerty z wybitnymi artystami, między innymi: A. Chorosińskim, J. Gembalskim, K. Kennerem, O. Kern, K. A. Kulką, A. Makowiczem, B. Niziołem, P. Palecznym i A. Szymczewską. Koncertował w Królewskim Konserwatorium w Kopenhadze, na Światowym Festiwalu Orkiestr Kameralnych i Symfonicznych we Florencji, w Filharmonii im. H. von Karajana w Berlinie, Studiu Koncertowym im. W. Lutosławskiego w Warszawie i w siedzibie Hamburskich Filharmoników. Jest twórcą cyklu Koncertów Przez muzykę do świata wartości. Powołał do życia Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Sacrum non Profanum w Trzęsaczu. Jest promotorem czterech doktoratów w dyscyplinie dyrygentura. Recenzował przewody habilitacyjne w Rzeszowie, Poznaniu, Warszawie oraz opiniował nadanie tytułu profesora sztuki muzycznej. Był założycielem kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Między innymi na bazie tego kierunku utworzono Akademię Sztuki w Szczecinie. Kierował Zakładem Muzyki i Katedrą Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Szczecińskiego. Do roku 2010 pełnił funkcję Dyrektora Muzycznego tej Uczelni. W grudniu 2010 roku zamykał Międzynarodowy Rok Chopinowski w prestiżowych salach koncertowych świata: Alice Tully Hall Lincoln Center i Carnegie Hall, dyrygując koncertami F. Chopina granymi przez O. Kern i S. Wilka, A. Makowicza. Otrzymał Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis oraz Zachodniopomorskiego Nobla w dziedzinie Nauk Artystycznych.

bohdan.boguszewski@akademiasztuki.eu