WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ
zamknij
2017-01-18

Struktura Wydziału Edukacji Muzycznej

STRUKTURA WYDZIAŁU EDUKACJI MUZYCZNEJ

KATEDRA DYRYGENTURY CHÓRALNEJ

Kierownik Katedry: dr hab. Anna Tarnowska, prof. nadzw.

- ZAKŁAD EMISJI GŁOSU

Kierownik Zakładu: dr Małgorzata Kowalik, ad.

- ZAKŁAD PROWADZENIA ZESPOŁÓW WOKALNYCH,
INSTRUMENTALNYCH I WOKALNO-INSTRUMENTALNYCH

Kierownik Zakładu: dr Agata Czekalińska, ad.

 

KATEDRA MUZYKI KOŚCIELNEJ

Kierownik Katedry: dr hab. Bogdan Narloch, prof. nadzw.

 

KATEDRA WOKALISTYKI

Kierownik Katedry: dr hab. Ewa Filipowicz - Kosińska, prof. nadzw.

 

ZAKŁAD EDUKACJI MUZYCZNEJ

Kierownik Zakładu: dr Alicja Delecka-Bury, ad.

 

ZAKŁAD KOMPOZYCJI I TEORII MUZYKI 

Kierownik Zakładu: dr hab. Jaromir Gajewski, prof. nadzw.

 

ZAKŁAD MUZYKI JAZZOWEJ

p.o. Kierownika Zakładu: Joanna Gajda as.