WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ
zamknij
2017-01-16

Studium Wokalne - Nabór 2017

 

Studium Wokalne – Nowy nabór  na II semestr  2016/2017

Możesz rozpocząć naukę śpiewu, nie czekając do nowego roku akademickiego

 

DLA KOGO?

Oferta Studium Wokalnego skierowana jest do osób chcących przygotować się na wyższe studia muzyczne: edukacja muzyczna, studia wokalne, chcących rozwijać umiejętności wokalne i aktorskie, a także dla tych, którzy kochają śpiew. Studium Wokalne można  kontynuować w kolejnych latach.

Zajęcia ze śpiewu prowadzone są w kierunku muzyki klasycznej. Kandydatem może zostać osoba, która ma ukończone 18 lat, ma dobry głos, słuch, poczucie rytmu, wykazuje zainteresowanie przedmiotem. Kandydat nie musi mieć zdanego egzaminu dojrzałości.

 

 JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Aby zostać uczestnikiem Studium Wokalnego należy:

1. Wypełnić kartę zgłoszenia kandydata ( wzór w załączeniu)

2. Opłacić kwotę w wysokości 50 zł za przesłuchanie kwalifikacyjne na konto

 

74 2030 0045 1110 0000 0416 7930

Fundacja Akademii Sztuki Academia Nova

Pl .Orła Białego 2

70-562 Szczecin

z dopiskiem: studium wokalne+ imię i nazwisko

3. Przesłać kartę zgłoszenia kandydata wraz z dowodem wpłaty za przesłuchanie kwalifikacyjne do dnia 17.02.2017 r. na adres mailowy: ewa.filipowicz-kosinska@akademiasztuki.eu

 z dopiskiem Studium Wokalne

4. Przejść pozytywnie przesłuchanie kwalifikacyjne, na którym będzie oceniana jakość głosu kandydata, umiejętność operowania głosem, poczucia rytmu, słuchu muzycznego, intonacji, muzykalności.

5. Na przesłuchanie dostarczyć zaświadczenie od lekarza laryngologa o zdrowym stanie aparatu głosu i możliwości kształcenia wokalnego.

6. W terminie wnieść opłatę za Studium Wokalne, wybierając jeden z dwóch wariantów (poniżej)

 

Termin przesłuchania kwalifikacyjnego odbędzie się 20.02.2017

Godzina i miejsce przesłuchania zostaną podane kandydatom po przesłaniu karty zgłoszenia.

 

Zgłoszenia i pytania kandydatów przyjmowane są pod adresem:

 ewa.filipowicz-kosinska@akademiasztuki.eu

 

 

PLIKI DO POBRANIA