WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ
zamknij
2017-04-18

Sylwia Seul-Michałowska

dr Sylwia Seul-Michałowska

adiunkt na Wydziale Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie

W dorobku naukowym ma trzy monografie: 1. Teenager in blog. Emotions and activity. Szczecin: Zapol, 2017. 2. Kontekst społeczny w późnym dzieciństwie a rola ucznia. Kraków: Oficyna Wydawnicza  Impuls, 2009.  3. Oczekiwania nauczyciela a wyniki nauczania. Szczecin: Wyd. US, 1995. Ponadto opublikowała ponad sto prac w czasopismach naukowych i w pracach zbiorowych. Jest czynną uczestniczką konferencji naukowych.

Od 2010 w Akademii Sztuki prowadzi zajęcia: 1 dla wydziałów muzycznych: Psychologia z Psychologią Muzyki, Metodologia Pracy Naukowej, oraz 2. Wydziału Sztuk Wizualnych: Psychofizjologia Widzenia, Psychologia i Socjologia Reklamy.

Wykształcenie: 2014 – Neurokognitywistyka wieku dojrzałego, PUM Szczecin (studia podyplomowe), 1989 – dr nauk hum. w zakresie psychologii , Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (promotor: prof. zw. Jerzy M. Brzeziński dr hab.)
1977-1982 mgr psychologii, Instytut Psychologii, UAM Poznań