WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ
zamknij
2017-01-04

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie dyrygentura.

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie rt.5 ust.2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki  ( Dz. U z 2016 r. poz. 882), po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 26 września 2016 roku Wydziałowi Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie uprawnienia do nadawania stopnia doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie dyrygentura.

PLIKI DO POBRANIA