WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ
zamknij
2019-06-25

Wokół muzyki Feliksa Nowowiejskiego pod red. dr hab. Sylwii Burnickiej – Kalischewskiej i dr Alicji Deleckiej – Bury

Nakładem Oficyny Wydawniczej IMPULS i sfinansowana ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Akademii Sztuki w Szczecinie ukazała się właśnie monografia wieloautorska „Wokół muzyki Feliksa Nowowiejskiego” pod redakcją naukową dr hab. Sylwii Burnickiej – Kalischewskiej i dr Alicji Deleckiej – Bury, stanowiąca zbiór oryginalnie ujętych refleksji oraz zupełnie nowych faktów dotyczących twórczości autora „Roty”. Twórczość i działalność Feliksa Nowowiejskiego to tradycyjny romantyzm ze skłonnościami do weryzmu i nowatorskiej teatralności, to wynik patriotycznych zrywów i wyniesionych z domu rodzinnego kompozytora tradycji ludowych, religijnych i narodowych, to suma przeogromnych zmian w każej niemal dziedzinie w Europie, to wewnętrzne przekonanie kompozytora o słuszności walki o wyrwanie kraju spod obcego jarzma i uzyskanie przez Polskę dostępu do morza. Stąd być może w twórczości Feliksa Nowowiejskiego tak wiele utworów, w których przewija się temat morza. Konferencja naukowa ukierunkowana na tematykę marynistyczną zorganizowana w dniach 21-22 kwietnia 2017 roku przez Akademię Sztuki w Szczecinie rzuciła nowe światło na ten mało uwypuklany dotychczas fragment spuścizny Nowowiejskiego. Pragnienie podzielenia się refleksjami i wiedzą o samej postaci oraz twórczości tego wybitnego Polaka stało się potrzebą historyków, językoznawców, pedagogów, teoretyków muzyki, muzykologów oraz artystów śpiewaków, dyrygentów i instrumentalistów z ośrodków naukowych i artystycznych w Polsce, w wyniku czego Akademia Sztuki w Szczecinie zdecydowała się wydać niniejszą publikację. Ma ona na celu upowszechnienie najnowszych badań nad sylwetką i twórczością Feliksa Nowowiejskiego, który poza słynną i konkurującą z „Mazurkiem Dąbrowskiego”„Rotą”, jest kompozytorem kilkuset pieśni nie tylko o charakterze patriotycznym, ale i niezliczonych utworów instrumentalnych. Omawiana pozycja wydawnicza przedstawia w interdyscyplinarnym ujęciu treści pozwalające uzupełnić obraz epoki za życia kompozytora u schyłku XIX wieku i w pierwszej połowie XX wieku o obszary do tej pory niepodejmowane lub zwyczajnie zapomniane, jest przesycona wysokim kunsztem, polskością, utrwala tożsamość kulturową i narodową, w szczególności w twórczy sposób odwołuje się do wydarzeń historycznych i zawiera niespotykane dotąd spojrzenie na wybrane elementy twórczości kompozytora. Część rozdziałów stanowi poszerzoną wersję referatów prezentowanych na wspomnianej konferencji naukowej, pozostałe artykuły to analityczne wywody nie tylko o warstwie muzycznej utworów, ale i o jej warstwie językowej. Autorami poszczególnych rozdziałów są tak teoretycy, jak i praktycy, muzycy posiadający utwory Feliksa Nowowiejskiego w swoim repertuarze, bądź którzy podjęli wyzwanie odszukania zagubionych kompozycji, czy nieznanych dokumentów i faktów. Trudno o bliższy kontakt z interesującą nas postacią, czy jej materią kompozytorską i o cenniejsze refleksje. Wyjątkowość monografii „Wokół muzyki Feliksa Nowowiejskiego” polega nie tylko na przedstawieniu i analizie po raz pierwszy w historii muzyki marynistycznej części jego twórczości i propagowaniu treści artystycznych i patriotycznych. Zawiera także przesłanie o wiele głębsze, wypływające z często jeszcze nieznanych młodym pokoleniom wartości, jak „Bóg – Honor – Ojczyzna”. Zawiera opis wielkiej determinacji Nowowiejskiego w walce o niepodległość Polski, ale także swoisty hołd obecnego pokolenia muzyków, naukowców i muzykologów, złożony w formie rozdziałów monografii jako symbol uznania dla muzycznych i patriotycznych zasług tego wybitnego kompozytora. Kiedy młode pokolenie pozna prawdę o poświęceniu przez Nowowiejskiego z wielkim trudem osiągniętej międzynarodowej sławy dla sprawy wolnej Polski, jego zasługi z pewnością zostaną docenione. Publikacja ma na celu przywrócenie osoby Feliksa Nowowiejskiego do kanonu wielkich, znanych powszechnie, polskich kompozytorów.

 

https://www.impulsoficyna.com.pl/recenzje/wokol-muzyki-feliksa-nowowiejskiego,2083.html