WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY / DLA WYKŁADOWCÓW
zamknij
DOFINANSOWANIA
PROJEKTY
GRANTY
KOMUNIKATY
SUKCESY
prof. dr hab. Bogusław Rottermund

profesor nadzwyczajny Akademii Sztuki w Szczecinie
kierownik Katedry Fortepianu Wydziału Instrumentalnego 
specjalizacja: pianista, publicysta muzyczny, germanista

>
dr Natan Dondalski
Wydział Instrumentalny 
specjalność - skrzypce
>
dr Magda Morus-Fijałkowska

Wydział Instrumentalny

specjalność- flet 

>
prof. dr hab. Mariusz Derewecki
profesor nadzwyczajny Akademii Sztuki w Szczecinie
specjalizacja: skrzypce
dr hab. Kornela Arwicz-Sienicka

profesor nadzwyczajny w Akademii Sztuki w Szczecinie
Prodziekan Wydziału Instrumentalnego Akademii Sztuki w Szczecinie
specjalizacja: gitara

>
dr hab. Bogusław Jakubowski
profesor nadzwyczajny Akademii Sztuki w Szczecinie
kierownik Katedry Instrumentów Dętych, Gitary, Perkusji i Akordeonu 
specjalizacja: klarnet
>
dr hab. Wojciech Kołaczyk
profesor nadzwyczajny na Wydziale Instrumentalnym
Akademii Sztuki w Szczecinie
Kierownik Katedry Kameralistyki
>
prof. dr hab. Dariusz Samól
profesor nadzwyczajny na Wydziale Instrumentalnym
Akademii Sztuki w Szczecinie
specjalność: saksofon
>
dr hab. Jerzy Siemak
profesor nadzwyczajny
Akademii Sztuki w Szczecinie
Dziekan Wydziału Insrtumentalnego
specjalizacja: akordeon
>
dr hab. Jorge Luis Valcarcel Gregorio
profesor nadzwyczajny na Wydziale Instrumentalnym
Akademii Sztuki w Szczecinie
Prorektor ds. studenckich i artystycznych
specjalizacja: perkusja
>
dr hab. Tomasz Szczęsny

adiunkt na Wydziale Instrumentalnym

Akademii Sztuki w Szczecinie
specjalizacja: wiolonczela

>
dr Piotr Pożakowski

adiunkt
w Katedrze Instrumentów Dętych, Gitary, Perkusji, Akordeonu i Harfy
Wydziału Instrumentalnego
specjalność: waltornia

>
dr Urszula Świętosława Szyryńska
adiunkt na Wydziale Instrumentalnym
Akademii Sztuki w Szczecinie
apsecjalizacja: pianistka, kameralistka, pedagog
>
dr Bogdan Szczerkowski
adiunkt w Katedrze Instrumentów Smyczkowych
Wydziału Instrumentalnego
Akademii Sztuki w Szczecinie
Grzegorz Kmita
starszy wykładowca na Wydziale Instrumentalnym
Akademii Sztuki w Szczecinie
specjalizacja: kontrabas
>
Rafał Krzanowski
asystent w klasie perkusji na Wydziale Instrumentalnym
Akademii Sztuki w Szczecinie
specjalizacja: perkusja
>
Agnieszka Borkowska
asystentka w Katedrze Instrumentów Smyczkowych
Wydziału Instrumentlanego
Akademii Sztuki w Szczecinie
Rafał Dobrzyński
wykładowca na Katedrze Kameralistyki
Wydziału Instrumentalnego
Akademii Sztuki w Szczecinie
Piotr Grelowski
wykładowca w Katedrze Kameralistyki
Wydziału Instrumentalnego
Akademii Sztuki w Szczecinie
Elżbieta Heńska
wykładowca w Katedrze Kameralistyki
Wydziału Instrumentalnego
Akademii Sztuki w Szczecinie
Edyta Wolańska
asystentka w Katedrze Instrumentów Smyczkowych
Wydziału Instrumentalnym
Akademii Sztuki w Szczecinie
Joanna Kowalczyk
instruktor w Katedrze Instrumentów Dętych, Gitary, Perkusji i Akordeonu
Wydziału Instrumentalnego
Akademii Sztuki w Szczecinie
 
dr Krzysztof Krzyżewski
asystent w Katedrze Instrumentów Dętych, Gitary, Perkusji i Akordeonu
Wydziału Instrumentalnego
Akademii Sztuki w Szczecinie
Marek Lesiakowski
starszy wykładowca
na Wydziale Instrumentalnym
Akademii Sztuki w Szczecinie
Dorota Maciaszczyk
starszy wykładowca w Katedrze Kameralistyki
Wydziału Isntrumentalnego
Akademii Sztuki w Szczecinie
Magdalena Malarczyk
instruktor w Katedrze Kameralistyki
Wydziału Instrumentalnego
Akademii Sztuki w Szczecinie
dr Paweł Maślanka
asystent w Katedrze Instrumentów Smyczkowych
Wydziału Instrumentalnego
Akademii Sztuki w Szczecinie
 
Marcin Olkowski
wykładowca w Katedrze Instrumentów Dętych, Gitary, Perkusji i Akordeonu
Wydziału Instrumentalnego
Akademii Sztuki w Szczecinie
 
Dawid Pajdzik
asystent w Katedrze Instrumentów Smyczkowych
Wydziału Instrumentalnego
Akademii Sztuki w Szczecinie
dr Anna Paras
adiunkt w Katedrze Fortepianu
Wydziału Instrumentalnego
Akademii Sztuki w Szczecinie

specjalizacja: pianistka, kameralistka, pedagog

>
dr Piotr Piechocki
starszy wykładowca w Katedrze Instrumentów Dętych, Gitary, Perkusji i Akordeonu
Wydziału Instrumentalnego
Akademii Sztuki w SZczecinie
 
Aleksandra Pstrągowska
instruktor w Katedrze Kameralistyki
Wydziału Instrumentalnego
Akademii Sztuki w Szczecinie
Ryszarda Sajewicz-Palczewska
starszy wykładowca w Katedrze Fortepianu
Wydziału Instrumentalnego
Akademii Sztuki w Szczecinie
Barbara Stalmierska
asystent w Katedrze Instrumentów Dętych, Gitary, Perkusji i Akordeonu
Wydziału Intrumentalnego
Akademii Sztuki w Szczecinie
 
dr Marek Stawniak
asystent w Katedrze Instrumentów Dętych, Gitary, Perkusji i Akordeonu
Wydziału Instrumentalnego
Akademii Sztuki w Szczecinie
Kacper Trębacz
instruktor w Katedrze Instrumentów Dętych, Gitary, Perkusji i Akordeonu
Wydziału Instrumentalnego
Akademii Sztuki w Szczecinie
dr Sławomir Wilk
wykładowca w Katedrze Fortepianu
Wydziału Instrumentalnego
Akademii Sztuki w Szczecinie
Maksym Dondalski
asystent na Wydziale Instrumentalnym
Akademii Sztuki w Szczecinie
specjalizacja: skrzypce


>
KONTAKT
AKADEMIA SZTUKI W SZCZECINIE
REKTORAT
WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY
DZIAŁ SPRAW STUDENCKICH / REKRUTACJA
MEDIATEKA
CENTRUM PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH
SAMORZĄD STUDENCKI
DZIAŁ NAUKI
BIURO KARIER
BIURO PROMOCJI