WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY
zamknij
2016-01-31

dr Urszula Świętosława Szyryńska

W dorobku artystycznym ma wiele prawykonań utworów muzyki kameralnej. Dokonała licznych nagrań radiowych i telewizyjnych dla rozgłośni ogólnopolskich i regionalnych. Wielokrotnie brała udział w festiwalach muzycznych, m.in.: II Międzynarodowym Konkursie Muzyki Współczesnej im. K. Pendereckiego w Krakowie, Festiwalu Muzyki Kameralnej w Caltanisetta na Sycylii, Word Saxophone Congress XIII - Minneapolis University of Minneapolis - USA. Jest laureatką cyklu muzyki austriackiej im. Bronisława Hubermana w Warszawie. Obok działalności koncertowej prowadzi również bardzo owocną działalność pedagogiczną. Jej uczniowie wielokrotnie uczestniczyli w konkursach pianistycznych otrzymując wysokie lokaty. W 2005 roku otrzymała w Warszawie nagrodę im. Witolda Hulewicza za pracę z ociemniałymi młodymi artystami muzyki.
W grudniu 2009 roku wraz z Marcinem Murawskim wydała płytę z utworami Johanna Nepomuka Hummla na altówkę z fortepianem i orkiestrą Johann Nepomuk Hummel - works for viola. Pracowała w Akademii Muzycznej w Poznaniu filia w Szczecinie, a obecnie zatrudniona jest w Akademii Sztuki w Szczecinie. Studia ukończyła w Akademii Muzycznej w Poznaniu filia w Szczecinie, w klasie fortepianu prof. Bogusława Rottermunda oraz studia podyplomowe w zakresie kameralistyki fortepianowej w warszawskiej Akademii Muzycznej im. F. Chopina w klasie fortepianu prof. Barbary Halskiej. Ukończyła tyflodydaktykę na Uniwersytecie Szczecińskim, a także podyplomowe studia menadżerskie dla twórców artystów i animatorów kultury na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.