WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY
zamknij
2019-05-15

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Pracownicy Wydziału prowadzą aktywną działalność naukową związaną z różnymi zagadnieniami dotyczącymi kierunku instrumentalistyka :

 

 1. prof. Bogusław Rottermund – Chopin, Chopinologia, Chopinistyka.
 2. prof. Bogusław Rottermund – Artykulacja i frazowanie w Sonatach fortepianowych 
  W. A. Mozarta. Między teorią a praktyką wykonawczą.
 3. prof. Bogusław Rottermund – Fortepian, muzyka fortepianowa i nauczanie gry na fortepianie w XVIII wiecznej Rosji.
 4. prof. Bogusław Rottermund – Fenomenologia typów pianistycznych w kontekście nagrań kompletów Sonat  fortepianowych klasyków wiedeńskich.
 5. prof. Bogusław Rottermund – Aleksander Skriabin – wykonawstwo jego dzieł fortepianowych
 6. dr hab. Kornela Arwicz-Sienicka – Polscy kompozytorzy gitarowi XIX wieku.
 7. dr hab. Kornela Arwicz-Sienicka – Nowa polska muzyka gitarowa.
 8. dr hab. Dariusz Samól – Muzyka saksofonowa w twórczości kompozytorów amerykańskich polskiego pochodzenia.
 9. Mgr Dawid Pajdzik – Wykorzystania walorów brzmieniowych altówki w twórczości kameralnej kompozytorów  francuskich schyłku XIX w. 
 10. Dr Paweł Maślanka – Środki wyrazu artystycznego w twórczości skrzypcowej Aleksandra Lasonia w świetle odbiorców i badań własnych.
 11. mgr Rafał Krzanowski Samba batucada i jej wpływ na rozwój współczesnej myśli perkusyjnej.
 12. dr Krzysztof Krzyżewski – Das Lied w twórczości klarnetowej niemieckich romantyków.
 13. mgr Dorota Maciaszczyk – Muzyka kameralna Roberta Muczyńskiego.
 14. dr hab. Bogusław Jakubowski – Muzyka kameralna na klarnet kompozytorów szczecińskich XXI wieku 
 15. dr Piotr Piechocki – Znane i mniej znane dzieła kameralnej literatury klarnetowej 
  na przykładzie wybranych kwintetów klarnetowych.
 16. dr Piotr Pożakowski – Pieśni koncertowe romantyzmu (pieśni na głos, instrument koncertujący i fortepian) 
 17. dr Renata Guzik – Zapis języka muzycznego w literaturze fletowej polskich kompozytorów. 
 18. dr hab. Wojciech Kołaczyk – Rola duetu w rozwoju altowiolisty ze szczególnym uwzględnieniem koncertów podwójnych na altówkę i instrument dęty.
 19. dr Marek Stawniak – Twórczość akordeonowa Mikołaja Majkusiaka i Krzysztofa Naklickiego na przykładzie wybranych kompozycji.
 20. prof. Bogusław Rottermund – Muzyka fortepianowa Karola Szymanowskiego, jej rezonans 
  i recepcja.
 21. prof. Bogusław Rottermund – Haydn, Mozart, Beethoven i ich muzyka fortepianowa – 
  ciąg dalszy badań i przygotowanie materiałów do kolejnej monografii z tego cyklu. 
 22. prof. Bogusław Rottermund – Antologia tekstów o muzyce.
 23. mgr Dawid Pajdzik – Wybitni kompozytorzy i kameralne dzieła na altówkę. Przeprowadzenie szczegółowej analizy formalnej i harmonicznej sonat altówkowych J. Brahmsa f-moll 
  i R. Clarke Sonata na altówkę. 
 24. mgr Kacper Trębacz – Twórczość kompozytorska Bogdana Precza. Unikatowość faktury akordeonowej w wybranych utworach solowych i kameralnych. 
 25. dr Agata Igras-Sawicka – Współczesna technika interpretacji fletowej dzieł J.J. Quantza 
  oraz J.S. Bach w świetle historycznej praktyki wykonawczej. 
 26. dr hab. Dariusz Samól – Od Adolphe Saxa do klasyków saksofonu XX wieku – Elise Hall, Sigurda Raschera, Marcela Mule, Lawrence Teala, Cecila Leesona. 
 27. dr Bogdan Szczerkowski – Paweł Gruenspan – kompozytor szczeciński. 
 28. dr hab. Dariusz Samól, Prowadzenie projektu badawczego w USA na temat wirtuozów saksofonu I poł. XX wieku (marzec- kwiecień 2016) w National Music Museum w Vermillion (Archiwum Cecila Leesona), New England Conservatory w Bostonie (Archiwum Elise Hall), State University of New York we Fredonii (Archiwum Sigurda Raschera). 
 29. dr hab. Dariusz Samól – Muzyka saksofonowa w twórczości kompozytorów polskich. 
 30. dr hab. Dariusz Samól – Adolphe Sax i muzyka saksofonowa XIX wieku.