WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY
zamknij
2016-04-09

Joanna Krzanowska

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie oboju prof. Tomasza Miczki oraz Hochschule für Musik „Hanns Eisler” w Berlinie.

Swoje umiejętności gry doskonaliła biorąc udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych oboistów, m.in. Diethelma Jonasa, Günthera Passina czy Albrechta Mayera.

Prócz stypendiów przyznanych w kraju przez Prezydenta Miasta Szczecin, Towarzystwo Przyjaciół Szczecina czy Rektora Akademii Muzycznej w Katowicach, otrzymała stypendia zagraniczne niemieckiej organizacji DAAD, Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Klubu Rotary Berlin-Süd, a stypendium Programu Socrates-Erasmus odbyła w Finlandii.

Laureatka konkursów m.in. kameralnych i pasjonatka kameralistyki ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów dętych drewnianych, uczestniczka wielu projektów kameralnych i orkiestrowych w regionie i za granicą.

Doświadczenie w pracy pedagogicznej zdobywała na Uniwersytetem Szczecińskim oraz w Zespole Szkół Muzycznych w Szczecinie,  zaangażowana dodatkowo w projekty unijne dotyczące m.in. zachodniopomorskiego sektora kultury.

Absolwentka studiów doktoranckich SGH w Warszawie, obecnie nauczyciel akademicki szczecińskiej Akademii Sztuki.