WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY
zamknij
2016-04-08

Koła naukowe WI

Studenckie Koło Naukowe Wydziału Instrumentalnego Touchė przy Katedrze Fortepianu

opiekun naukowy:

prof. Bogusław Rottermund

boguslaw.rottermund@akademiasztuki.eu

 

Koło Naukowe Sprezzatura.

Koło stanowi grupa studentów zgłębiających zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej.

Opiekun naukowy dr hab. Agata Sapiecha

agata.sapiecha@akademiasztuki.eu