WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY
zamknij
2016-01-30

prof. dr hab. Bogusław Rottermund

Działalność pianistyczna - recitale i występy z orkiestrami, nagrania dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej - znalazła odzwierciedlenie w recenzjach w ogólnopolskiej prasie.
Ożywiona działalność publicystyczna – autor ponad 700 artykułów muzycznych, recenzji płytowych, wywiadów z pianistami (Ruch Muzyczny, Przegląd Muzyczny, Życie Muzyczne, Twoja Muza, Klasyka oraz codzienna prasa regionalna). Publikacja szeregu prac naukowych o muzyce fortepianowej XVIII wieku oraz o wybitnych pianistach i pianistyce. Na zamówienie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego przetłumaczył na język polski książkę Nathana Perelmana W klasie fortepianu.
Wykładowca i organizator kursów dla polskich oraz niemieckich nauczycieli i uczniów szkół muzycznych. Juror ogólnopolskich i makroregionalnych konkursów oraz przesłuchań uczniów klas fortepianu. Przewodniczący jury konkursu Mały wirtuoz. Telewizyjny krytyk muzyczny.
Od 1984 roku zatrudniony w Akademii Muzycznej w Poznaniu, od 2005 na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Kierownik Zakładu Fortepianu Wydziału Instrumentalnego – Filia w Szczecinie. Absolwent Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie fortepianu prof. Waldemara Andrzejewskiego (1984) oraz Uniwersytetu Szczecińskiego (germanistyka). Podyplomowe studia pedagogiczne na Politechnice Szczecińskiej. Przewody: doktorski (1991) i habilitacyjny (1999) w dziedzinie instrumentalistyki przeprowadził w Akademii Muzycznej w Poznaniu.