WYDZIAŁ MALARSTWA I NOWYCH MEDIÓW
zamknij
2019-07-18

Cyborg Persons or Selves

Zapraszamy do lektury monografii habilitacyjnej Aleksandry Łukaszewicz Alcaraz "Cyborg Persons or Selves", poświęconej koncepcji osoby cyborgiczniej, wyłaniającej się w ewolucji splątanych natury-kultury z osoby ludzkiej. Monografia sytuuje się w obszarze r nauk o kulturze,; opierając się na podstawach filozoficznych wchodzi w konstruktywny dialog z istotnymi trendami współczesnej nauki, jakimi jest post- i transhumanizm.
Książka powstała w oparciu o badania prowadzone przez Łukaszewicz Alcaraz w STanach Zjednoczonych w 2016 w ramach stypendium Fundacji Kościuszkowskiej na Temple University w Filadelfii, a także w oparciu o udział w życiu naukowym polskim i światowym w odniesieniu do badań nad współczesną kulturą, rozwojem technologicznym i jego wpływem na życie człowieka. Poszczególne partie książki były prezentowane podczas konferencji i sympozjum w Wenecji, Nowym Jorku, Krakowie, Wrocławie, Lille. 
Monografia "Cyborg Persons or Selves" została także rekomendowana do publikacji wydawnictwie Palgrave Macmillan i obecnie jest przygotowywane jej wydanie drugie poprawione i rozszerzone o wprowadzenie i wstęp Josepha Margolisa i Stevena Fullera.
Wydanie pierwsze na licencji Creative Commons jest dostępne w pełnej wersji na stronie Academia.edu:
 
Zapraszamy również do lektury dwóch wywiadów przeprowadzonych przez Aleksandrę Łukaszewicz Alcaraz i zawartych w książce "Cyborg Persons or Selves": z Neilem Harbissonem i Moon Ribas, słynnymi body-hackerami i założycielami Cyborg Foundation w Nowym Jorku, oraz z Eduardo Kacem, bio-artystą, zajmującym się m.in. inżynierią genetyczną w sztuce.
Wywiady zostały opublikowane w opracowanej teoretycznie formie w czasopiśmie naukowym: "The Journal of Posthuman Studies" przez Penn State Press:
 

Cyborgs’ Perception, Cognition, Society, Environment, and Ethics: Interview with Neil Harbisson and Moon Ribas, 14 October 2016, Ace Hotel, New York City: https://www.jstor.org/stable/10.5325/jpoststud.3.1.0060

Communication: An Interview with Eduardo Kac: https://www.jstor.org/stable/10.5325/jpoststud.3.1.0074?seq=1#page_scan_tab_contents