WYDZIAŁ SZTUK WIZUALNYCH
zamknij
2016-03-18

dr hab. Krystyna Brandowska

Studia na Wydziale Architektury Wnętrz w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych ( ob.ASP ) w Gdańsku.
Od 1974 do 2013 pracowała na stanowisku naukowo – dydaktycznym w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, na Wydziale Architektury i Wzornictwa.
W latach 2002-2006 kierowała Katedrą Mebla a następnie do 2012 roku, Katedrą Architektury Wnętrz. Pełniła funkcję Dziekana Wydziału w latach 1996-2002.

Wybrane prace badawcze i projektowe:

„Kształtowanie wielkoprzestrzennych wnętrz biurowych za pomocą systemów meblowych. Analiza rozwiązań oraz czynników warunkujących optymalizację środowiska pracy.” Kwalifikacje I st. – doktorat 1983. Nagroda Rektora ASP.
„Magia Ogrodu”. Kwalifikacje II st. – dr. habilitowany. Wykład inauguracyjny ASP Gdańsk 1993. Promotor 2 przewodów doktorskich. Recenzent wielu prac dyplomowych, przewodów doktorskich i habilitacyjnych.

 • Rewaloryzacja parków podworskich w Łęgowie i Lipinach
 • Rewaloryzacja XIX w. parku krajobrazowego w Nosowie
 • Projekt parku miejskiego w Rumii
 • Wnętrza na Zamku w Bytowie
 • Pałac w Bałoszycach
 • Hotel Nadmorski, Gdynia
 • Pokoje gościnne ASP, Gdańsk
 • Zakłady produkcyjne Sp-ni Inwalidów Wybrzeże, Gdynia, Gowidlino
 • Biuro Turystyczne, Gdańsk
 • Centralne Biuro Ogłoszeń, Gdańsk
 • Dwa zestawy mebli ( rattan ) 13 szt. dla MPS Industrie
 • Zestaw mebli dla dzieci – 5 szt.
 • Meble jednostkowe

Kontakt: krystyna.brandowska@akademiasztuki.eu