WYDZIAŁ SZTUK WIZUALNYCH
zamknij
2016-03-22

Galerie Wydziału Sztuk Wizualnych

Wydział Sztuk Wizualnych prowadzi cztery Galerie:
- Galerię w Alei Fontann, 
- Galerię Nowa, 
- Galerię R+, 
- Galerię Znaku i Typografi.