Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

BHP - materiały dla studentów

Szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia jest obowiązkowe dla każdego studenta rozpoczynającego kształcenie w Akademii Sztuki w Szczecinie.

Obowiązujące przepisy dotyczące kształcenia w uczelni nie przewidują przepisania zaliczenia szkolenia bhp z innych dokumentów, np. z dokumentu potwierdzającego odbycie takiego szkolenia w innej uczelni lub z zaświadczenia o odbyciu szkolenia bhp w zakładzie pracy.

Podstawę prawną przeprowadzenia szkolenia w zakresie bhp stanowi rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia.

Organizacja szkolenia BHP w roku akademickim 2019/2020

  1. Szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia jest realizowane w formie wykładów.
  2. Ukończenie szkolenia potwierdza się w karcie okresowych osiągnięć studenta albo w dokumentacji związanej z realizacją danej formy kształcenia.
  3. Szkolenie BHP kończy się zaliczeniem przeprowadzonym w formie pisemnej. Podstawą zaliczenia szkolenia bhp jest poprawnie wypełniony test.
  4. Jeżeli student nie zaliczy szkolenia w pierwszym podejściu, przysługuje mu jedno dodatkowe podejście.
  5. Informacja o wyniku zaliczeniu szkolenia BHP zostanie przesłana każdemu studentowi pocztą elektroniczną.

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W AKADEMII

Termin zaliczenia liczy się od dnia opublikowania materiału szkoleniowego i wynosi:

  • 2 tygodnie dla kierunku WZORNICTWO
  • 1 miesiąc dla pozostałych kierunków.

 

Materiały dostępne pod linkiem:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

W celu zalogowania, należy użyć indywidualnego konta pocztowego z adresem @student.akademiasztuki.eu

Szczegóły odnośnie konta zostały wysłane drogą emailową na adres podany w czasie rekrutacji.

W razie problemów z kontem pocztowym, prosimy o kontakt z sekcją informatyki: it@akademiasztuki.eu


GRAFIKA INTERAKTYWNA

Konsultacje w ramach szkolenia bhp - 22 października, wtorek – godzina 12:05 do 12:50 w Ogrodzie Zimowym Pałacu pod Globusem.

Zaliczenie szkolenia bhp  - 29 października wtorek godzina 12:05 do 12:50 - w Sali Konferencyjnej na końcu łącznika

 

GRAFIKA Artystyczna

Konsultacje w ramach szkolenia bhp - 24 października, czwartek – godzina 9:00 do 10:00 Kolumba s. 007

Zaliczenie szkolenia bhp  - 31 października czwartek godzina 9:00 do 10:00 Kolumba s. 007

 

GRAFIKA PROJEKTOWA

Zaliczenie szkolenia bhp  - 30 października środa godzina 9:00 do 10:00 Kolumba s. 007

 

MEBLE I FORMY PRZESTRZENNE

Konsultacje w ramach szkolenia bhp - 25 października, piątek – godzina 9:30 do 10:30 sala 005 Pałac pod Globusem

Zaliczenie szkolenia bhp  - 30 października czwartek godzina 13:00 do 14:00 sala 204 Pałac pod Globusem

 

ARCHITEKTURA WNĘTRZ I PRZESTRZENI WIRTUALNEJ

Konsultacje w ramach szkolenia bhp - 29 października, wtorek – godzina 9:30 do 10:30 sala 005 Pałac pod Globusem

Zaliczenie szkolenia bhp  - 5 listopada wtorek godzina 13:00 do 14:00 sala 005 Pałac pod Globusem

 
Akademia Sztuki
×