Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Absolwenci

Biuro Karier

Biuro Karier Akademii Sztuki w Szczecinie przygotowuje i wspiera studentów i absolwentów naszej Uczelni w  realizacji planów zawodowych oraz promuje ich wśród pracodawców.
Studenci i absolwenci mogą się zarejestrować w Biurze Karier i uzyskać dostęp do powstającej bazy ofert pracy, praktyk i staży.
Pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem naszych absolwentów i studentów mogą kontaktować się z biurem mailowo bądź telefonicznie,  umieścić wizytówkę swojej firmy oraz aktualne ogłoszenia.

Celem biura jest m.in. :

  • zapewnienie studentom i absolwentom aktualnej i profesjonalnej informacji na temat rynku pracy,
    wskazanie możliwości podnoszenia kwalifikacji i zdobywania doświadczenia zawodowego poczynając od okresu studiowania,
  • kształtowanie u studentów i absolwentów umiejętności aktywnego poszukiwania pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom i aspiracjom,
    wsparcie studentów i absolwentów w zakresie planowania i realizacji ścieżki zawodowej,
    nawiązywanie trwałej współpracy z pracodawcami.
  • Każdy student czy absolwent AS może zwrócić się o pomoc w kwestii przygotowań do rozmów kwalifikacyjnych,  pisania listów motywacyjnych czy CV.

Biuro Karier zostało powołane Uchwałą Senatu Akademii Sztuki w Szczecinie nr 82/2013 z 20.12.2013

W latach  2015-2019 prowadzony był ogólnopolski program Badania Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych. Wyniki badań znajdują się na stronie:

http://www.artystapostudiach.pl/wynikibadan.html

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło w maju 2016 program monitorowania ekonomicznych losów absolwentów bazujących na danych administracyjnych ZUS i POL-on. Daje on podstawową wiedzę na temat sytuacji zawodowej osób, które ukończyły różne uczelnie w Polsce. 

https://ela.nauka.gov.pl/pl/infographics

 

 

 

 

 

 

Akademia Sztuki
×