Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Absolwenci

 

Biuro Karier

Biuro Karier Akademii Sztuki w Szczecinie przygotowuje i wspiera studentów i absolwentów naszej Uczelni w  realizacji planów zawodowych oraz promuje ich wśród pracodawców.
Studenci i absolwenci mogą się zarejestrować w Biurze Karier i uzyskać dostęp do powstającej bazy ofert pracy, praktyk i staży.
Pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem naszych absolwentów i studentów mogą kontaktować się z biurem mailowo bądź telefonicznie,  umieścić wizytówkę swojej firmy oraz aktualne ogłoszenia.

Celem biura jest m.in. :

  • zapewnienie studentom i absolwentom aktualnej i profesjonalnej informacji na temat rynku pracy,
    wskazanie możliwości podnoszenia kwalifikacji i zdobywania doświadczenia zawodowego poczynając od okresu studiowania,
  • kształtowanie u studentów i absolwentów umiejętności aktywnego poszukiwania pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom i aspiracjom,
    wsparcie studentów i absolwentów w zakresie planowania i realizacji ścieżki zawodowej,
    nawiązywanie trwałej współpracy z pracodawcami.
  • Każdy student czy absolwent AS może zwrócić się o pomoc w kwestii przygotowań do rozmów kwalifikacyjnych,  pisania listów motywacyjnych czy CV.

Biuro Karier zostało powołane Uchwałą Senatu Akademii Sztuki w Szczecinie nr 82/2013 z 20.12.2013

Absolwencie! Prowadzimy program Badania Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych. Wyślemy Ci ankietę i poprosimy o jej wypełnienie. Zanim to nastąpi, możesz zapoznać się z wynikiem Ogólnopolskiego Badania Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych z lat  2015-2018. 

http://www.artystapostudiach.pl/wynikibadan.html

Akademia Sztuki
×