Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Klaster Przemysłów Kreatywnych

Klaster Przemysłów Kreatywnych przy Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie zrzesza ok. 60 przedsiębiorstw z branży reklamowj, graficznej, poligraficznej i innych z tzw. przemysłów kreatywnych. Celem Klastra jest konsolidacja branż kreatywnych na Pomorzu Zachodnim oraz wywieranie wpływu na rynek na którym działają przedsiębiorstwa kreatywne. W ramach swoich aktywnoci Klaster organizuje liczne szkolenia, spotkania i warsztaty, ponadto współpracuje w omawianym zakresie z władzami samorządowymi oraz uczelniami. Klaster jest także organizatorem Targów Przemysłów Kreatywnych. Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z Klastrem mailowo: kreatywni@izba.info.

 
Akademia Sztuki
×