Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Akty prawne

 

  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 14 listopada 2018 r.
   w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.
  2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.
  3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

  Uchwały Senatu AS

  1. Uchwała Senatu AS nr 91/2019 z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wytycznych dotyczących planów i programów studiów na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
  2. Uchwała Senatu AS nr 101/2019 z dnia 20 września 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w Akademii Sztuki w Szczecinie do dyscyplin.

  Potwierdzanie efektów uczenia się

  1. Uchwała Senatu AS nr 102/2019 z dnia 20 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się.
  2. Zarządzenie Rektora AS nr 42/2019 z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zasad ustalania wysokości opłat za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się w Akademii Sztuki w Szczecinie.

  Zarządzenia Rektora AS

  1. Zarządzenie Rektora AS nr 9/2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie dokumentacji dotyczącej programów studiów na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
  2. Zarządzenie Rektora AS nr 17/2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru „Sprawozdania nauczyciela akademickiego z działalności naukowo-artystycznej w Akademii Sztuki w Szczecinie”.
  3. Zarządzenie Rektora AS nr 43/2019 z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania Kierunkowych Rad Programowych w Akademii Sztuki w Szczecinie.
  4. Zarządzenie Rektora AS nr 57/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury hospitacji zajęć dydaktycznych w Akademii Sztuki w Szczecinie.
  5. Zarządzenie Rektora AS nr 58/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Sztuki w Szczecinie.
  6. Zarządzenie Rektora AS nr 63/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia jakości Kształcenia w Akademii Sztuki w Szczecinie – zmiana Zarządzenia rektora nr 44/2019 z 17 października 2019 r.

   

   
  Akademia Sztuki
  ×