Działalność Rektora

 
W tym miejscu przezentujemy działalność prof. dra hab. Dariusza Dyczewskiego jako Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie, ale także jako artysty, naukowca i pedagoga.