Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Działalność Rektora

 
W tym miejscu przezentujemy działalność prof. dra hab. Dariusza Dyczewskiego jako Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie, ale także jako artysty, naukowca i pedagoga.
 
Akademia Sztuki
×