Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

23 - 29 kwietnia 2018

 

Między 23 a 27 kwietnia 2018 oprócz wielu spotkań, dotyczących bieżącej działalności AS, odbywających się w Akademii Sztuki w Szczecinie, JM Rektor zasiadał w komisjach egzaminacyjnych podczas koncertów dyplomowych na Wydziale Edukacji Muzycznej.

 
Akademia Sztuki
×