Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

25 czerwca – 1 lipca 2018

 

26 czerwca 2018

JM Rektor prof. dr hab. Dariusz Dyczewski odbył spotkanie z spotkanie z Wiceprezesem Rady Ministrów, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem. Spotkanie dotyczyło ewaluacji uczelni artystycznych w kontekście nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

 
Akademia Sztuki
×