Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

30 kwietnia – 6 maja 2018

 

2 maja 2018 do Biura Rektora wpłynął list gratulacyjny, skierowany do JM Rektora prof. dra hab. Dariusza Dyczewskiego od Minister Wandy Zwinogrodzkiej, dotyczący otrzymania przez JM Rektora Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin.

 

3 - 7 maja JM Rektor brał udział jako juror w

8. Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w „Kaunas Cantat” w Kownie. W jury zasiadali jurorzy z Litwy, Polski i z Norwegii.

 

4 maja 2018 zostało podpisane kolejne porozumienie dot. projektu Europejski Program Różnorodności Muzycznej na lata 2020-2024 tym razem z Vytautas Magnus University, Music Academy.

Porozumienie po stronie partnera projektu podpisał Dziekan Wydziału Muzycznego doc. dr Saulius Gerulis.

 
Akademia Sztuki
×