Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Erasmus+

Erasmus+

 

1 stycznia 2014 roku ruszył program Unii Europejskiej Erasmus+.
Wspiera on edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie.
Łączy w jedną całość 7 dotychczasowych programów:

 • „Uczenie się przez całe życie" i jego programy sektorowe: Comenius, Erasmus, Grundtvig i Leonardo da Vinci,
 • „Młodzież w działaniu”,
 • Erasmus Mundus,
 • Jean Monnet,
 • Tempus.
 • Alfa,
 • Edulink .

Erasmus+ obejmuje:
Edukacja szkolna, szkolnictwo i kształcenie zawodowe, szkolnictwo wyższe, edukacja dorosłych, młodzież

 • AKCJA 1 - Wyjazdy w celach edukacyjnych
 • AKCJA 2 - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk
 • AKCJA 3 - Wsparcie dla reform w obszarze edukacji


oraz 2 rodzaje działań specjalnych zarządzanych centralnie:

 • Jean Monnet
 • Sport
Akademia Sztuki
×