Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Current issues - Aktualności

 

Due to the deepening pandemic situation in the country and the introduction of further restrictions on social behavior, the Rector of the Academy of Art decided that from Saturday, October 24, 2020,
all classes at the Academy of Art in Szczecin will be suspended until further notice! The stationary form of classes is suspended - all theoretical and practical classes are to be carried out only remotely.

Students who are staying abroad are required to keep in touch and inform about the situation with the Erasmus Office in Academy of Arts in Szczecin (mail: erasmus@akademiasztuki.eu, phone: + 48 664 080 243)

A student / employee who has decided to interrupt or cancel a trip of the Erasmus + Program due to the spread of COVID-19 virus should contact their sending university and report about the cancellation of mobility as required by the university (letter / email message).

Erasmus students on an exchange in Poland are required in the first line to keep in touch with their home university and then to inform about their situation Erasmus Office in  Art Academy of Art in Szczecin (mail: erasmus@akademiasztuki.eu, phone: + 48 664 080 243

 

W związku z pogłębiającą się w kraju sytuacją pandemiczną i wprowadzeniem kolejnych obostrzeń dotyczących zachowań społecznych, Rektor Akademii Sztuki podjęła decyzję, że od soboty 24 października 2020 r. do odwołania

 zawieszone zostają wszystkie zajęcia dydaktyczne w siedzibach Akademii Sztuki w Szczecinie! Zawiesza się stacjonarną formę odbywania zajęć – wszystkie zajęcia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne mają być realizowane wyłącznie w trybie zdalnym.

Studenci przebywający za granicą są zobowiązani do bieżącego kontaktu i informowania o swojej sytuacji biuro Erasmusa Akademii Sztuki w Szczecinie ( mail: erasmus@akademiasztuki.eu, telefon:+ 48 664 080 243

Student/pracownik, który zdecydował się na przerwanie lub anulowanie wyjazdu w ramach Programu Erasmus+ w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 powinien skontaktować się ze swoją uczelnią macierzystą (wysyłającą) i zgłosić przerwanie/ rezygnację z mobilności w sposób wymagany przez uczelnię (pismo/wiadomość mailowa).

Studenci Erasmusa przebywający na wymianie w Polsce są zobowiązani w pierwszej linii do utrzymywania kontaktu ze swoją uczelnią macierzystą a następnie do informowania o swojej sytuacji Biuro Erasmusa Akademii Sztuki ( mail: erasmus@akademiasztuki.eu, telefon: + 48 664 080 243

 

Składanie wniosków:
Wnioski na wyjazdy stypendialne Europejskiego Programu Erasmus+ dla studentów Akademii Sztuki w Szczecinie na rok akademicki 2020/2021przyjmowane są w sposób ciągły.

Wnioski należy składać u koordynatora uczelnianego Michała Kulika, pokój 107  w Pałacu pod Globusem, pl. Orła Białego 2 lub przekazywanie w formie skanu drogą mailową na adres erasmus@akademiasztuki.eu.

Formularze wniosków oraz porozumienia o programie zajęć znajdują się w zakładce "Formularze i informacje".
 
Akademia Sztuki
×