Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Erasmus - kraje partnerskie

 
Erasmus+ Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi KA107/2017

W ramach projektu KA107 złożonego w roku 2017 Akademia otrzymała fundusze na wymianę studentów i pracowników z uczelniami z krajów:  Gruzja i Izrael.

Projekt obejmuje następujące typy mobilności:

  • przyjazdy/wyjazdy studentów na studia częściowe (do 5 miesięcy);
  • przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (do 14 dni);
  • przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych (do 14 dni).

Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2017 r. – 31 lipca 2020 r.

Kandydaci (studenci i pracownicy) ubiegają się o stypendium indywidualnie w swojej macierzystej uczelni w ramach konkursu.

Stypendyści otrzymują wsparcie finansowe (stypendium i pokrycie kosztów podróży) wypłacane na podstawie i zgodnie z umową finansową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Uropejskiego Programu Erasmus+.

Procedura odwoławcza:
Studentowi przysługuje prawo odwołania od decyzji komisji kwalifikacyjnej (jeżeli dotyczy) w pierwszej kolejności do dziekana wydziału, w którym student realizuje studia. Od decyzji dziekana przysługuje prawo odwołania się do Prorektora ds. dydaktyki, nauki i rozwoju kadry, którego postanowienie jest ostateczne.

Pracownikowi, w tym nauczycielowi akademickiemu, przysługuje prawo odwołania od decyzji komisji kwalifikacyjnej (jeżeli dotyczy) do Prorektor ds. dydaktyki, nauki i rozwoju kadry, którego postanowienie jest ostateczne.

Uczelnie partnerskie uczestniczące w projekcie KA107/2017 i KA107/2018
  • Kemerovo State University of Culture, Federacja Rosyjska
  • Tbilisi State Academy of Arts, Gruzja
  • Beit Berl College, Izrael
  • Bezalel Academy of Arts And Design, Izrael
  • Sapir Academic College, Izrael
  • Seminar Hakkibutzim College of Education of Technology and of Fine Arts, Izrael

Zasady finansowania

Wysokość stawek do zastosowania dla mobilności pomiędzy krajami programu i krajami partnerskimi została określona na poziomie europejskim i obowiązuje wszystkie kraje. Wysokości stawek nie można zmieniać. Informacja znajduje się w „Przewodniku po programie Erasmus+ 2017” na stronach 43-50. Są to następujące stawki:

 
Wsparcie indywidualne (dofinansowanie kosztów utrzymania związanych z pobytem w kraju docelowym)
Ryczałt na podróż
Przyjazdy studentów z krajów partnerskich do Polski
750 € na miesiąc
Według kalkulatora odległości
Wyjazdy studentów z Polski do krajów partnerskich
650 € na miesiąc
Według kalkulatora odległości
Przyjazdy pracowników z krajów partnerskich do Polski
140 € na dzień przy pobytach nie przekraczających 14 dni i 98 € na dzień od 15. dnia pobytu
Według kalkulatora odległości
Wyjazdy pracowników z Polski do krajów partnerskich
160 € na dzień przy pobytach nie przekraczających 14 dni i 112 € na dzień od 15. dnia pobytu
Według kalkulatora odległości

 

 

 
Akademia Sztuki
×