Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Erasmus+ - kraje partnerskie

Erasmus+ Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi KA107/2018 i 2019

W ramach projektu KA107 w roku 2018 i 2019 Akademia otrzymała fundusze na wymianę studentów i pracowników z uczelniami z krajów:  Białoruś, Gruzja, Izrael, Japonia, Kenia, Rosja oraz RPA .

Projekt obejmuje następujące typy mobilności:

 • przyjazdy/wyjazdy studentów na studia częściowe (do 5 miesięcy);
 • przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (do 14 dni);
 • przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych (do 14 dni).

Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2018 r. – 31 lipca 2021 r.

Kandydaci (studenci i pracownicy) ubiegają się o stypendium indywidualnie w swojej macierzystej uczelni w ramach konkursu.

Stypendyści otrzymują wsparcie finansowe (stypendium i pokrycie kosztów podróży) wypłacane na podstawie i zgodnie z umową finansową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Uropejskiego Programu Erasmus+.

Procedura odwoławcza:
Studentowi przysługuje prawo odwołania od decyzji komisji kwalifikacyjnej (jeżeli dotyczy) w pierwszej kolejności do dziekana wydziału, w którym student realizuje studia. Od decyzji dziekana przysługuje prawo odwołania się do Prorektora ds. dydaktyki, nauki i rozwoju kadry, którego postanowienie jest ostateczne.

Pracownikowi, w tym nauczycielowi akademickiemu, przysługuje prawo odwołania od decyzji komisji kwalifikacyjnej (jeżeli dotyczy) do Prorektor ds. dydaktyki, nauki i rozwoju kadry, którego postanowienie jest ostateczne.

Uczelnie partnerskie uczestniczące w projekcie KA107/2018 i KA107/2019:
 • Belarusian State Academy of Music, Białoruś,
 • Guangzhou Academy of Fine Arts , Chiny,
 • Sepehr Art University in Isfahan, Isfahan Province, Iran,
 • Kemerovo State University of Culture, Federacja Rosyjska,
 • Tbilisi State Academy of Arts, Gruzja,
 • Beit Berl College, Izrael,
 • Bezalel Academy of Arts And Design, Izrael,
 • Sapir Academic College, Izrael,
 • Seminar Hakkibutzim College of Education of Technology and of Fine Arts, Izrael,
 • Sojo University, Japonia,
 • Kenyatta University, Kenia,
 • PWANI University College, Kenia
 • Korea National University of Transportation, Korea Płd.
 • University of Johannesburg, Faculty of Art, Design and Architecture, RPA 
 • Chang Jung Christian University, Department of Fine Art, Tajwan
 • National Kaohsiung Normal University, Tajwan
 • National Taiwan University of Arts, Tajwan
 • National Tsing Hua Univeristy, College of Art, Tajwan
 • Tunghai University, Tajwan
   
Zasady finansowania

Wysokość stawek do zastosowania dla mobilności pomiędzy krajami programu i krajami partnerskimi została określona na poziomie europejskim i obowiązuje wszystkie kraje. Wysokości stawek nie można zmieniać. Informacja znajduje się w „Przewodniku po programie Erasmus+ 2017” na stronach 43-50. Są to następujące stawki:

 
Wsparcie indywidualne (dofinansowanie kosztów utrzymania związanych z pobytem w kraju docelowym)
Ryczałt na podróż
Przyjazdy studentów z krajów partnerskich do Polski
750 € na miesiąc
Według kalkulatora odległości
Wyjazdy studentów z Polski do krajów partnerskich
650 € na miesiąc
Według kalkulatora odległości
Przyjazdy pracowników z krajów partnerskich do Polski
140 € na dzień przy pobytach nie przekraczających 14 dni i 98 € na dzień od 15. dnia pobytu
Według kalkulatora odległości
Wyjazdy pracowników z Polski do krajów partnerskich
160 € na dzień przy pobytach nie przekraczających 14 dni i 112 € na dzień od 15. dnia pobytu
Według kalkulatora odległości

 

 

 
Akademia Sztuki
×