Wysokość stawek w programie Erasmus+

Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. „Mobilność edukacyjna” w ramach sektora: szkolnictwo wyższe
Zgodnie  z  wytycznymi  Komisji  Europejskiej przedstawionymi w “Przewodniku programu Erasmus+” polska  Narodowa Agencja w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustaliła następujące stawki stypendiów:
 
stawki studenckie ERASMUS+