Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Fundacja Akademii Sztuki w Szczecinie

Fundacja Akademii Sztuki w Szczecinie działa od 2015 roku i aktywnie działa we wszystkich sferach działalności podejmowanych przez Akademię Sztuki oraz środowiska artystyczne związane z uczelnią.
 
Kierunki działania Fundacji wyznaczają podstawowe cele statutowe:
– udzielanie szczecińskiej Akademii Sztuki pomocy organizacyjnej i materialnej we wszelkich możliwych formach oraz we wszystkich sferach jej aktywności,
– promocja osiągnięć artystycznych Akademii,
- wspieranie akademickiej działalności dydaktycznej i twórczej,
– współpraca z innymi fundacjami, organizacjami i instytucjami w kraju oraz za granicą w zakresie zadań statutowych,
– wspieranie innych osób prawnych i fizycznych w działaniach zbieżnych z własnymi celami statutowymi.
Akademia Sztuki
×