Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Dziekani 2012-2016

Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej

prof.dr hab. Dariusz Dyczewski


Prodziekan Wydziału Edukacji Muzycznej

dr Barbara Halec
 

 
Dziekan Wydziału Instrumentalnego

dr hab. Jerzy Siemak, prof. nadzw.


Prodziekan Wydziału Instrumentalnego

dr hab. Kornela Arwicz-Sienicka, prof. nadzw.
 

 
Dziekan Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów

prof. dr hab. Kamil Kuskowski


Prodziekan Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów

dr hab. Danuta Dąbrowska-Wojciechowska, prof. nadzw.
 

 
Dziekan Wydziału Sztuk Wizualnych

dr hab. Ireneusz Kuriata, prof. nadzw.


Prodziekan Wydziału Sztuk Wizualnych

dr Katarzyna Utecht
 
Akademia Sztuki
×