Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Fundamenty - zanim AS powstała

Historia akademickiego kształcenia artystycznego w Szczecinie sięga 1958 roku, kiedy to powstało Studium Nauczycielskie z kierunkami: Wychowanie Muzyczne i Wychowanie Plastyczne. Jedenaście lat później swoją działalność rozpoczęła Wyższa Szkoła Nauczycielska, kontynuująca jednakże tylko kształcenie na kierunku muzycznym. Wraz z przekształceniem jej w Wyższą Szkołę Pedagogiczną w 1973 roku zamknięto kierunek artystyczny. Dopiero po 25 latach na Uniwersytecie Szczecińskim utworzono kierunek Edukacja Artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, którego studenci i pedagodzy wkroczyli w struktury Akademii Sztuki w Szczecinie wraz z jej utworzeniem.

Tymczasem równolegle rósł inny szczeciński ośrodek muzyczny, mający za swoje źródło poznańską Akademię Muzyczną. W 1961 roku Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Poznaniu otworzyła w Szczecinie Punkt Konsultacyjny. Po dziewiętnastu latach przekształcono go w Szczecińską Filię PWSM w Poznaniu. Wydział Edukacji Muzycznej tej filii na mocy ustawy współtworzył zręby Akademii Sztuki. Instrumentaliści dołączyli do nas w październiku 2010 roku.

Akademickie kształcenie w zakresie sztuk wizualnych w Szczecinie zaistniało dzięki determinacji prof. Marii Radomskiej-Tomczuk, która w 1995 roku utworzyła Wyższą Szkołę Sztuki Użytkowej. To jej pedagodzy i studenci w październiku 2010 roku w znacznej mierze utworzyli Wydział Sztuk Wizualnych. W szeregi tego wydziału wstąpili też artyści i pedagodzy, którzy deklarowali przystąpienie do kadry Akademii już na etapie starań o jej utworzenie. Ta grupa wykładowców stanowiła trzon Katedry Nowych Mediów.

U podstaw Akademii Sztuki w Szczecinie legły zatem lata akademickiego kształcenia artystycznego w naszym mieście i determinacja środowiska artystycznego Szczecina.

To były solidne fundamenty.

Akademia Sztuki
×