Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Początki

O uczelnię o profilu artystycznym w Szczecinie zabiegano od wielu lat – jednak dopiero lata 2008-2010 były dynamicznym, konsekwentnym i ciągłym dążeniem do utworzenia uczelni. W wyniku tych wielomiesięcznych konsultacji powstała wizja przyszłej szkoły z unikatowym w skali kraju połączeniem muzyki i sztuk wizualnych. Poparcie dla powstania uczelni w Szczecinie głośno wyrażali przedstawiciele wszystkich partii politycznych, środowisk artystycznych oraz mieszkańcy miasta i regionu – w trakcie działań zmierzających do jak najszybszego uchwalenia AS przez Sejm, w ciągu trzech dni pod petycją za powstaniem Akademii podpisało się ponad 25 tysięcy szczecinian. 
Finalnie powstanie Akademii zostało zagwarantowane uchwałą Sejmu przy niemal stuprocentowym poparciu wszystkich posłów.

Pierwsza, historyczna Inauguracja Roku Akademickiego w Akademii Sztuki w Szczecinie odbyła się 2 października 2010 roku. W uroczystości wziął udział Prezes Rady Ministrów Donald Tusk; w swoim przemówieniu podkreślał, że Szczecin zasłużył na Akademię Sztuki. Inauguracji towarzyszył wernisaż wystawy absolwentów WSSU, recital fortepianowy Sławomira Wilka oraz koncert kwintetu Billy’ego Harpera i Chóru Akademii Sztuki.

Kolejne miesiące pierwszego roku akademickiego to długotrwały, wymagający wielu niedostrzegalnych z zewnątrz wysiłków proces organizacji Uczelni. Doświadczenie „stawiania” Uczelni pokazuje, że nie sposób zrobić to w miesiąc lub dwa. 11 miesięcy minęło od uchwalenia Ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie do utworzenia ostatnich niezbędnych w zarządzaniu Uczelnią struktur, czyli Samorządu Studenckiego. Poniżej kalendarium najważniejszych w tworzeniu struktur Akademii wydarzeń:  

 

 • 29 kwietnia 2010
  • Ustawa o utworzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie
 • 15 czerwca 2010
  • Mianowanie pierwszego rektora Akademii – prof. Ryszarda Handke
 • 1 września 2010
  • Uzyskanie osobowości prawnej
  • Nadanie pierwszego Statutu Akademii przez MKiDN
 • Wrzesień 2010
  • Przejęcie pracowników i studentów KEA US
  • Przejęcie pracowników i studentów filii AM w Poznaniu
 • Październik 2010
  • Uzyskanie uprawnień do prowadzenia edukacji na Wydziale Sztuk Wizualnych i Instrumentalnym
  • Organizacja pracy wydziałów, przejmowanie studentów, zatrudnianie pracowników dydaktycznych
 • Listopad 2010
  • Wybory władz uczelni
 • 14 lutego 2011
  • Ukonstytuowanie Samorządu Studenckiego

 

W pierwszym roku akademickim Akademia Sztuki w Szczecinie kształciła ponad 400 studentów, zorganizowała ponad 80 imprez otwartych o różnej skali i profilu (wernisaże, koncerty, wykłady, konferencje, warsztaty, publikacje). Przygotowaliśmy też plany pod wielkie inwestycje remontowe budynków, które wymagały renowacji. Nawiązaliśmy pierwsze kontakty zewnętrzne.

Akademia Sztuki
×