Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Senat 2012-2016

Skład Senatu Akademii Sztuki w Szczecinie na kadencję 2012 – 2016

 1. Rektor      prof. dr hab. Ryszard Handke                  
 2. Prorektor dr hab. Zbigniew Romańczuk, prof. nadzw.
 3. Prorektor dr hab. Jorge Valcarcel, prof. nadzw.
 4. Dziekan WI dr hab. Jerzy Siemak, prof. nadzw.
 5. Dziekan WEM prof. dr hab. Dariusz Dyczewski
 6. Dziekan WSW dr hab. Ireneusz Kuriata, prof. nadzw.
 7. Dziekan WMiNM prof. dr hab. Kamil Kuskowski  
 8. prof. dr hab. Bogusław Rottermund
 9. prof. dr hab. Czesław Grabowski
 10. prof. dr hab. Leszek Żebrowski
 11. prof. dr hab. Henryk Tritt
 12. dr hab. Robert Knuth, prof. nadzw.
 13. dr hab. Kornela Arwicz-Sienicka, prof. nadzw.
 14. dr hab. Barbara Halec
 15. dr hab. Małgorzata Kopczyńska
 16. dr hab. Danuta Dąbrowska-Wojciechowska, prof. nadzw.   
 17. dr hab. Elżbieta Karaś, prof. nadzw.
 18. dr hab. Agata Michowska-Łazarczyk, prof. nadzw.
 19. dr hab. Łukasz Skąpski, prof. nadzw      
 20. dr hab. Waldemar Wojciechowski, prof. nadzw.   
 21. dr hab. Agata Zbylut, prof. nadzw.          

Studenci:

 1. Kaja Kleśta
 2. Emil Michorzewski
 3. Piotr Depta
 4. Karolina Kruczyk    
 5. Marcin Korneluk
 6. Justyna Pustówka

Przedstawiciel administracji                   

 1. mgr Agnieszka Redlewska

 

                                   

Akademia Sztuki
×