Dział Kształcenia (ECTS, Erasmus, Jakość Kształcenia)

Dział Kształcenia

ECTS / Program Erasmus + /Jakość Kształcenia
pl. Orła Białego 2, pok. 110, 70-562 Szczecin

Michał Kulik

Kamila Kazimierska

Pozyskiwanie środków zewnętrznych
pl. Orła Białego 2, pok. 207, 70-562 Szczecin

Wioleta Anders