Siedziby Akademii Sztuki w Szczecinie oraz przeprowadzone modernizacje.