Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki
Image
pałac

Pałac Ziemstwa Pomorskiego

Plany uczelni związane z modernizacją, renowacją i wyposażeniem Pałacu Ziemstwa Pomorskiego obejmują utworzenie nowej przestrzeni, w której odbywać się będzie kształcenie studentów oraz kadr artystycznych, a także rozwijanie i upowszechnianie kultury i twórczości artystycznej. Planujemy także współpracę z artystami, organizacjami i instytucjami zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym jak i międzynarodowym. Chcielibyśmy udostępnić ten pałac także dla turystów.

Realizacja projektu związana jest z koniecznością adaptacji, modernizacji oraz zmiany sposobu użytkowania budynku wraz z wykonaniem prac renowacyjnych i rekonstrukcyjnych. Z uwagi na fakt, iż Pałac wpisany jest do Księgi rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego zakres prowadzonych prac musi być zgodny z zaleceniami konserwatorskimi.

Akademia Sztuki
×